9 november 2023
15:00-16:30 | De Meenthe Steenwijk

De 10-14 markt

10/14-markt

Deze markt is bedoeld voor leerkrachten groep 7/8 en docenten klas 1/2. Om meer zicht te krijgen op de diverse doorstroom- en ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen. Wat is het onderwijsaanbod in het PO en VO in Steenwijkerland en hoe wordt daar vorm en inhoud aangegeven? Interessant voor nieuwe leerkrachten en docenten om het onderwijs in Steenwijkerland te leren kennen, maar ook voor anderen om op de hoogte te blijven van (elkaars) nieuwe ontwikkelingen. Ben je erbij?

Programma

14.45 – 15.00 uur Inloop
15.00 – 15.15 uur Welkom
15.15 – 15.30 uur Opening door het Voortgezet Onderwijs
15.30 – 16.45 uur Informatiestands bezoeken
16.45 – 17.00 uur Afsluiting
17.00 – 18.30 uur Mogelijkheid tot napraten tijdens buffet

Infostands, onder andere

 • Tactus
 • Geldloket
 • Jongerenwerkers
 • GGD
 • Taalpunt
 • Jonge mantelzorgers
 • Jeugdconsulenten
 • Check-in/Check-out
 • LWOO
 • Ackropolist
 • Praktijkklas
 • Kwadraat
 • VMBO+ / TIJ
 • MAVO
 • Terugkoppeling van VO naar PO (wat doen we goed, wat kan beter)
 • Hoe gaan we om met de verschillende niveaus betreft een schoolvak zoals Engels?
 • Hoe ondersteunen we leerlingen in het leren plannen?
 • Hoe om te gaan met beeldschermen op school?
tieners fietsen door Steenwijkerland