27 maart 2023
15:00-16:30 | 't Ravelijn Steenwijk

BOVO overleg, overgang van groep acht naar de brugklas

Naar aanleiding van de vragenlijst: ‘Hoe worden kinderen op het PO gecoacht in het levensvaardig(er) worden?’ ontstond de behoefte aan een bijeenkomst met professionals om de overgang van het PO naar het VO te verbeteren en elkaar als professionals van het PO en het VO beter te leren kennen. Voorheen was er een BOVO-overleg, maar dat bestond niet meer.

Er zijn een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd (met Tim Post en Jelle Jolles) en het voormalige BOVO-overleg is weer nieuw leven ingeblazen. Zo kunnen we de opgehaalde informatie vanuit de netwerkbijeenkomsten PO-VO (door de projectgroep Levensvaardigheden georganiseerd) delen en met elkaar verder handen en voeten geven aan de soepele overgang.

Een aantal onderzoeksvragen/Input vanuit de netwerkbijeenkomsten PO-VO zijn bijvoorbeeld:

  • Zou een breder beeld van het VO leiden tot een betere VO-keuze? Een keuze gebaseerd op interesse
  • Hoe weten het PO en het VO van elkaar hoe ze werken? Bijvoorbeeld duidelijker in kaart krijgen welke vaardigheden worden aangeleerd in groep 8
  • Welke waardevolle informatie kunnen we met elkaar delen om leerlingen nieuwsgierig te maken/houden
  • Hoe kan een ongedwongen setting de basis zijn voor professionele samenwerking?

In dit BOVO-overleg zijn zowel het PO en VO vertegenwoordigd (zowel regulier als speciaal onderwijs), alle stichtingen nemen deel. Dus daarmee is de vertegenwoordiging compleet.

Aan het BOVO overleg zal ook Jelle Sijtsma deelnemen. Hij is lector bij hogeschool KPZ van het lectoraat Kansrijke Ontwikkeling voor tieners. Dit lectoraat doet onderzoek naar de vraag hoe professionals en opvoeders de ontwikkelingskansen van tieners (8-14 jaar) kunnen vergroten door diverse perspectieven te verkennen, toegangsmogelijkheden tot de samenleving te stimuleren en daarmee gelijkwaardige kansen  voor ontwikkeling te creëren en benutten.

Vragen hierover of ideeën zijn welkom, en kunnen gemaild worden naar levensvaardigheden@samenvoorryan.nl

 

Sociaal werk de Kop organiseert een dag waarop we op een leuke en gezellige manier de overstap naar de middelbare school voorbereiden. Wil je meer weten? Bekijk hier de flyer.

DE BRUGKLAS, IK BEN ER KLAAR VOOR