14 december 2022
14:30-17:00 | Giethoorn

Het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling

Hoe verloopt de taalontwikkeling en het leren van het Nederlands bij jonge kinderen? We behandelen een geschikte 3 didactiek, juist voor het jonge kind: Total Physical Response (TPR). Daarnaast komt de focus op het leren van de Nederlandse klanken aan bod: wat is er nodig en hoe pak je dit aan?

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is en/of werkt met anderstalige kinderen kan interculturele communicatie en tweede taalverwerving en taalontwikkeling: de basis volgen.
Anderstalige peuters en het anderstalige jonge kind is specifieker voor pedagogisch medewerkers en IB-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten uit het basisonderwijs, de laagste groepen.

Vragen over het aanbod: Nicole@fanchamps.nl

Aanmelden voor de training kan hier

Adviseur en beleidsondersteuner Anderstalige kinderen
Ook komend schooljaar zijn de adviseur anderstalige kinderen Marieke Kranendonk en de beleidsondersteuner anderstalige kinderen Hilda Heyde nog verbonden aan de projectgroep. Heb je dus een ondersteuningsvraag, laat het hen weten. Ze komen graag een keer bij je op bezoek. In het nieuwe schooljaar zal Marieke op bezoek komen en neemt ze aanvullingen mee voor in de map.