2 februari 2023 | 16 februari 2023
19:30-22:00 | Vollenhove

In gesprek over gevoelige onderwerpen met ouders – februari

Een fijne relatie tussen ouder(s) en de beroepsprofessional is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Samen hebben jullie een gemeenschappelijk doel; het beste voor het kind.

Dat klinkt heel logisch en simpel maar soms is het niet zo makkelijk.

Jij signaleert als professional dat er zorgen zijn over de omstandigheden of de ontwikkeling van het kind. Vanuit jouw zorg en betrokkenheid wil je hier met ouders over praten. Het kind heeft hulp en ondersteuning nodig.

Praten over te kleine schoenen is soms al lastig maar wat als je zorgen gaan over:

  • De vechtscheiding die duidelijk veel impact heeft op het kind
  • Signalen van kindermishandeling
  • Gedrag van een kind dat je echt niet meer kunt tolereren in je groep
  • Armoede en schulden
  • Rouw in het gezin na het overlijden van een gezinslid

Hoe pak je zo’n oudergesprek goed en respectvol aan?

In een training van twee dagdelen gaan we hier meer over leren en hiermee oefenen. Je leert of herhaalt de basis van een goede communicatie (luisteren en vragen stellen) en hoe je specifiek gevoelige onderwerpen inbrengt.

Voor alle professionals die met kinderen werken in Steenwijkerland, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdconsulenten, pedagogisch medewerkers, IB-ers, leerkrachten en leidinggevenden.

De training bestaat uit twee dagdelen:
Donderdagavond 2 en 16 februari, van 19.30 – 22.00

De training wordt ook aangeboden op:
Woensdagmiddag 15 en 29 maart, van 14.30 – 17.00 

Je kunt je aanmelden bij: info@basrosenbrand.nl
Locatie: De Burght in Vollenhove
Kosten: de training wordt vanuit Samen voor Ryan gefinancierd.
Er is plaats voor vijftien deelnemers per groep.

OVER CHRISTINE TEN KATE, TRAINER

Ruim 30 jaar geleden begon ik te werken als peuterspeelzaalleidster en nestelde de liefde voor het werken met kinderen zich in mijn hart. Ik ontdekte dat er nog heel veel te leren en te ontdekken was en werd video interactie begeleider, trainer van diverse programma’s en trainingen zoals Werken met baby’s, TINK, OOG voor Interactie, Pedagogisch coach, Piramide, Basis-VVE en ik ging werken als manager, MBO docent en pedagoog.

Samen met alle betrokkenen kijk ik graag naar wat kinderen nu echt bezighoudt en wat kinderen nu echt nodig hebben. Ik pleit voor een liefdevolle, speelse en geduldige benadering zodat kinderen vanuit een veilige basis de wereld kunnen ontdekken en al spelend heel veel kunnen leren.

Samen werken aan het beste voor kinderen, dat is mijn passie, want ieder kind verdient optimale ontwikkelkansen en een veilig en liefdevol leef- en leerklimaat.