19 november 2024
15:00-20:00 | Eekeringe, Steenwijk

Netwerkbijeenkomst 10-14

Een bijeenkomst voor leerkrachten van groep 7/8 en docenten van klas 1 en 2, ouders en professionals die betrokken zijn bij jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar.

De contactmomenten, voorbereiding op het schooladvies (middag) en de netwerkbijeenkomst 10/14 (avond) worden nu gezamenlijk georganiseerd.

Locatie: Eekeringe, Steenwijk
Tijd: 15.00 uur tot 20.00 uur (met buffet)

Verdere informatie volgt in september.

Over de 10/14 Netwerbijeenkomst

De 10/14 Netwerkbijeenkomst heeft als doel de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te verbeteren, doordat professionals en ouders:

  1. Elkaar leren kennen, verbinden, netwerken
  2. Zich door spreker(s) laten inspireren, nieuwe kennis krijgen
  3. Tips, handreikingen krijgen welke levensvaardigheden het meest van belang zijn in deze leeftijdsfase en hoe de jongeren hierin te coachen
Leerlingen in klaslokaal