Nieuws | 19 januari

Aandacht voor omgaan met financiën, armoede en andere Levensvaardigheden

Dinsdag 1 maart 15.00-17.00uur zal er in De Steen in Willemsoord (Steenwijkerweg 155) de volledige terugkoppeling gegeven worden van het onderzoek die vanuit het project Levensvaardigheden is uitgezet in het Primair Onderwijs. Door het onderzoek hebben we een beeld gekregen welke methodes en programma’s er reeds gebruikt worden als het gaat om jongeren coachen in het levensvaardig(er) worden, hoe de ervaringen hiermee zijn en welke thema’s er (on)voldoende besproken worden.

Het onderzoek is via de IB-ers bij alle basisscholen in Steenwijkerland afgenomen en twintig scholen hebben deelgenomen. We zien dat de kanjertraining de meest gebruikte methode is. In totaal worden er 21 verschillende methodes genoemd die worden ingezet, aangevuld met gastlessen door externen of netwerkpartners. Niet bij elke methode komen alle thema’s van Levensvaardigheden aan bod.

Opvallend is dat de helft van de basisscholen heeft aangegeven dat het omgaan met financiën en armoede op dit moment onvoldoende besproken wordt op school. Ook het gebruik van (genots)middelen mag meer aan bod komen wordt duidelijk door de vragenlijst.

Daarnaast blijkt er nog winst te behalen in het borgen van een methode of programma in de huidige organisatiestructuur. De ene school lijkt hier beter in geslaagd dan de andere.

(tekst gaat door onder de afbeelding)

Smiley stoepkrijt

Op 1 maart zal er een uitgebreide terugkoppeling volgen van de opbrengst van het onderzoek, maar we willen dit moment ook aandacht geven -door middel van verschillende workshops en stands- aan:

  • het uitwisselen van ervaringen, kennis en kunde tussen basisscholen onderling, om te leren van en met elkaar,
  • het uitwisselen van ervaringen, kennis en kunde tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs, zodat er meer inzicht komt in wat nodig is voor een goede overgang,
  • het delen van informatie betreft de gebruikte methodes, zodat je als school weet wat er is en nog beter een keuze kan maken hoe de jongeren te coachen in het levensvaardig(er) worden,
  • tips en tricks hoe een methode te borgen in je huidige organisatiestructuur,
  • welke gastdocenten er reeds bekend zijn binnen Samen voor Ryan en waar je als school dus gebruik van kunt maken om op die manier jongeren te coachen in het levensvaardig(er) worden.

Het zal dus vooral een middag zijn om te netwerken en te leren van en met elkaar.

Opgeven is verplicht en kan via levensvaardigheden@samenvoorryan.nl

We zien je graag de 1e maart bij De Steen in Willemsoord!

Wil je meer weten over het project levensvaardigheden? Klik dan op de button om naar de projectpagina te gaan.

Project Levensvaardigheden