Nieuws | 11 juni

Aandachtspunten bij het opzetten en borgen van je Kansrijke Start aanpak

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. Wij deelden onze kennis en ervaring op de landelijke conferentie over Samen voor Ryan.

Onder de borging van Kansrijke Start verstaat Pharos het verankeren, bestendigen en blijvend maken van werkzame activiteiten, werkvormen en andere onderdelen die uit het actieprogramma voortkomen. Hoe je dat kunt doen laten zij in deze blog zien met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leeuwarden en Steenwijkerland. Leer over de werkzame elementen en actuele aanknopingspunten in hun aanpak en laat je inspireren.

Hoe ‘Samen voor Ryan’ leidde tot een aanpak gericht op de eerste 2000 dagen

In de gemeente Steenwijkerland is ‘Samen voor Ryan’ een samenwerking tussen onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en de jeugdgezondheidszorg. ‘Ryan’ staat symbool voor alle kinderen vanaf conceptie tot ongeveer 18 jaar die ondanks alle goede organisaties en professionals tussen wal en schip vallen. De betrokken partijen hebben afgesproken om hier actief op samen te werken, in een zestal vernieuwende aanpakken. Eén van de aanpakken richt zich op de eerste 2000 dagen van een kind. Wat opvalt in Steenwijkerland is dat er vooral veel energie in de beginfase van de samenwerking is gestoken. Dit heeft inhoudelijk veel opgeleverd, omdat in de samenwerking nu steeds teruggegrepen kan worden op gezamenlijk gedeelde waarden en leidende principes.

Lees verder voor het hele artikel

Wil je meer weten over de eerste 2000 dagen, kijk dan op de pagina van het project: de eerste 2000 dagen van een kind.