Nieuws | 29 juni

Bewegen, levensvaardig(er) worden en burgerschapsvorming

Bewegen inzetten om leerlingen te coachen in het levensvaardig(er) worden en burgerschapsvorming

Kinderen en jongeren coachen in het levensvaardig(er) worden gaat niet alleen over de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling, maar ook over de fysieke ontwikkeling. Denk daarbij aan:

  • het vergroten van lichaamsbewustzijn
  • het kunnen waarnemen, herkennen en benoemen van gevoelens of lichaamssignalen (bij zichzelf en de ander)
  • het leren ontspannen door inspanning

Op diverse PO-scholen en VO-scholen zijn er (thema)lessen PMT (Debby Cornelissen, PMT Steenwijkerland), Yoga (Manon Lemkes, Yin Yoga Sound) of Xtra Gym (Harmen Woudenberg, Sociaal Werk de Kop) ingezet. De lessen worden positief ontvangen door leerlingen, professionals én ouders.

Ook interesse? Eventuele kosten kunnen worden bekostigd met de subsidie Fit op School (aanvragen die nu gedaan worden gelden voor het schooljaar 2023-2024).

Lees ook het wetenschappelijk onderzoek waarin yoga nu als bewezen effectieve methode wordt gezien bij psychische klachten zoals depressie.

#LevensvaardighedenAlsPreventie

Wil je meer weten over het project levensvaardigheden? Klik dan op de button om naar de projectpagina te gaan.

Project Levensvaardigheden