Nieuws | 30 juni

De Steenwijkerlandse Academie

De Steenwijkerlandse Academie is in een nieuwe fase gekomen. Nu het gedachtegoed is ontwikkeld en bekend gemaakt, de kennisbank steeds gevulder raakt en we online elkaar en Samen voor Ryan weten te vinden gaan we ons nog meer richten op de professionals in Steenwijkerland.

Op dit moment werken we samen met de andere projecten aan leren en ontwikkelen. We merken dat door het samen wijzer worden professionals elkaar beter weten te vinden en interprofessioneel samenwerken.

We beseffen ook dat de nut en noodzaak van het programma Samen voor Ryan niet voor iedereen gelijk is, of soms zelfs onduidelijk. Volgend jaar gaan we aan de slag met de urgentie van Samen voor Ryan en denken we na over de toekomst van het programma. Welke vorm is nodig om de ambities van Samen voor Ryan blijvend te willen bereiken? We gaan graag in gesprek met verschillende mensen in Steenwijkerland om hierover te praten.

We merken dat er interprofessioneel wordt samengewerkt op het gebied van zorg, doorgaande lijnen en talentontwikkeling. Maar zoeken we elkaar ook op om samen te signaleren, met aandacht voor preventie en gericht op lange termijn? Hier gaan we volgend schooljaar mee aan de slag door het organiseren van sessies waar we aan de hand van casuïstiek zicht krijgen op wat er nodig is in Steenwijkerland.

mensen overleggen aan tafel

De Steenwijkerlandse academie is één van de projecten van Samen voor Ryan. Samen zijn we aan de slag met kennis creëren, benutten en actief verspreiden ter versterking professionals in Steenwijkerland. Wil je meer weten over het project? klik dan op de volgende button.

Project Steenwijkerlandse Academie