Nieuws | 17 september

100e deelnemer voor scholing over sensomotorische ontwikkeling

Het zesde programma uit de serie van de scholing over de eerste 2000 dagen van een kind is deze week gestart

Vanuit het project de eerste 2000 dagen zijn in zes maanden zes onderwerpen behandeld in een scholingsaanbod.

Door de corona maatregelen moest de scholing online plaatsvinden, we hebben gekozen voor een besloten platform waar het scholingsprogramma kan worden gevolgd. Door verschillende vormen aan te bieden zoals een lezing, een reader, een podcast of een opdracht hopen we dat het aanbod inspirerend en afwisselend is, met theorie en praktijk en toegankelijk voor diverse professionals.  Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • De eerste negen maanden
  • Alles rondom geboren worden
  • De vroege ontwikkeling van de hersenen
  • Primaire reflexen
  • Bewegen en bewegingsactiviteiten

Afgelopen week is het zesde en daarmee ook de laatste van deze reeks gestart!

100 professionals doen al mee, maar de scholing blijft toegankelijk dus meedoen kan nog.  Deze keer gaat het over de sensomotorische ontwikkeling.

Hanneke Poot- van der Windt heeft als kinderfysiotherapeute veel kinderen onder behandeling gehad die vastliepen in het onderwijs, maar lichamelijk niets mankeerden. Veelal hadden deze kinderen de basisontwikkeling, de sensomotorische ontwikkeling, onvoldoende gedaan. De komende maand zullen we met leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurtsportcoaches, jeugdverpleegkundigen, managers, peuterleidsters, intern- en ambulant begeleiders en kinderfysiotherapeuten ons verdiepen in de basisontwikkeling en sensomotoriosche ontwikkeling van het kind.

Ook dit jaar bieden we vanuit het project de eerste 2000 dagen scholingsactiviteiten aan. Deze keer in een andere passende vorm met als thema de verbinding tussen ouder en kind.

Wil je meer weten over het project? klik dan op de volgende button.

DE EERSTE 2000 DAGEN VAN EEN KIND