Gevraagd | 21 oktober

Gezocht: Input van ouderraden voor de handreiking Levensvaardigheden

De projectgroep Levensvaardigheden is bezig met het schrijven van een handreiking Levensvaardigheden. Het doel van deze handreiking is om professionals en vrijwilligers die werken met kinderen enĀ jongeren handvaten te bieden rondom het onderwerp levensvaardigheden. Dit kan een trainer van de voetbalclub zijn, maar ook een gastdocent die een gastles op school geeft.

Naast dat we in gesprek zijn met jongeren over wat zij vinden dat er in deze handreiking moet komen, willen we ook graag met een aantal ouderraden in gesprek.

Dus mocht je binnenkort een bijeenkomst van de ouderraad hebben, dan sluiten we graag aan om meer te vertellen over het project Levensvaardigheden en de huidige opzet van de handreiking aan hen voor te leggen. Wil je mailen naar: levensvaardigheden@samenvoorryan.nl om ons uit te nodigen?

 

Wil je meer weten over het project levensvaardigheden? Klik dan op de button om naar de projectpagina te gaan.

Project Levensvaardigheden