Blog | 20 juni

Interprofessioneel samenwerken (IPS)

Om de zes weken komt er in Vollenhove een enthousiaste groep mensen bij elkaar. Een gevarieerd gezelschap met IB-ers, jeugdconsulenten, een jeugdverpleegkundige, een pedagogisch medewerker, een pedagogisch coach, een buurtsportcoach, de wijkagent en een leidinggevende. Ook in Steenwijk-West zijn we gestart. Na de zomer willen we opnieuw een IPS groep-opstarten. Waar, is nog de vraag. Misschien in jouw wijk, dorp of kern?

Samen oplossingen zoeken

Al deze mensen hebben met passie voor kinderen gekozen om met deze IPS-groepen mee te draaien. Doel is elkaar leren kennen en vanuit de verschillende achtergronden samen te zoeken naar oplossingen voor elkaars vraagstukken. We hebben samen de taak om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, allemaal vanuit onze eigen rol. Maar samen komen we verder.

Duurzaam en actief samenwerken belangrijk

Interprofessioneel samenwerken gaat over duurzaam en actief samenwerken (Morgan et al, 2015: in van Dongen 2017). Dit werkt alleen als de groep afspreekt om elkaar regelmatig te ontmoeten in een redelijk vaste samenstelling. Belangrijk, want zo kunnen we elkaar echt leren kennen en leren samenwerken met elkaar.

Breed perspectief

Belangrijk is ook dat de leden proberen om over de grens van het eigen vakgebied heen te kijken naar het vakgebied van de ander. Zo leren zij elkaars kennis en vaardigheden begrijpen. Ook moet men bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan: het eigen werk open bespreken en hier samen over willen nadenken en op kunnen reflecteren. Zo werk je aan een breed perspectief.

Verschillende werkvormen

Tijdens elke bijeenkomst staat een ingebrachte vraag van een van de professionals centraal. De professional zoekt voor deze vraag een antwoord dat breder is dan de eigen expertise.

We gebruiken elke keer een andere werkvorm (denk aan reflectievragen, werken met opstellingen, werken vanuit de eigen (verschillende) expertises.

‘Wat vragen dit kind of deze jongere en dit gezin op dit moment van mij persoonlijk en van ons samen?’

Het kind en gezin centraal

Telkens cirkelen we rondom de vraag: ‘Wat vragen dit kind of deze jongere en dit gezin op dit moment van mij persoonlijk en van ons samen? Wat hebben zij nodig zodat zij na verloop van tijd beter toegerust en met meer bagage, meer (zelf) vertrouwen en meer mogelijkheden voor eigen regie hun levensweg kunnen vervolgen? (Schuman, 2023)’.

We zoeken dus altijd naar een antwoord dat zo dicht mogelijk ligt bij het kind en het gezin, om op die manier altijd het kind en het gezin centraal te houden.

Start in jouw wijk, dorp of kern de volgende IPS-groep?

Naast Vollenhove zijn we ook in Steenwijk-West van start gegaan met een IPS groep waarmee we regelmatig samenkomen. Na de zomer willen we opnieuw een IPS-groep starten in een wijk, dorp of kern in Steenwijkerland. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten via petra@samenvoorryan.nl

Petra Bleijenburg en Ingrid Pouw