Nieuws | 7 juni

Jolanda spreekt de gemeenteraad van Steenwijkerland toe

Jolanda Terlien heeft namens alle deelnemende partijen van Samen voor Ryan de gemeenteraad toegesproken in Steenwijkerland. Dit was haar pleidooi:

De samenwerkende organisaties die betrokken zijn bij “Samen voor Ryan”. Wie zijn dat eigenlijk?  zult u zich wellicht afvragen.

Nou dat zijn 23 gemotiveerde, enthousiaste organisaties met een veelvoud aan locaties en professionals in Steenwijkerland.

 • Organisaties voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
 • Organisaties voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
 • De gemeente Steenwijkerland,
 • De mensen van Sociaal werk de Kop
 • De GGD/jeugdgezondheidszorg

En wat is dit inmiddels een krachtig, mooi, inspirerend samenwerkend netwerk geworden!! Wij spraken af dat we de afgelopen 4 jaar actief zouden samenwerken om ervoor te zorgen dat:

 “Meer Steenwijkerlandse kinderen met meer vaardigheden van school zouden komen, zodat zij als volwassene beter in staat zouden zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving”.

En wat zijn we al een eind op weg. De pandemie heeft ons absoluut in de weg gezeten, maar ook toen hebben we laten zien dat we met vereende krachten en ambities tot mooie oplossingen in staat waren.

Ik moet u eerlijk vertellen, zulke ingewikkelde, ingrijpende processen rond interprofessioneel samenwerken en samen leren hebben sowieso veel tijd nodig. Dat had ik persoonlijk echt niet altijd, ik wil eigenlijk altijd te snel want die kinderen worden immers zo snel groot.

Maar we zijn concreet aan de slag met het ontwikkelen van een aantal nieuwe gezamenlijke aanpakken en projecten. We zijn de uitdaging aangegaan om te erkennen dat we:

 • het beter samen kunnen doen,
 • dat vertrouwen in elkaar helpt
 • en dat de wil om samen te leren helpend is om alle aanwezige expertise optimaal te benutten en te laten groeien.

Sinds 2019 zijn er veel resultaten behaald die energie geven, praktisch toepasbaar en effectief blijken te zijn en die zo mooi passen bij de stappen naar onze ambitie.

 • Er is zoveel geleerd, ontdekt en ontwikkelt rond kinderen, ouders en professionals. En we willen nog zo graag verder.
 • We zijn zoveel wijzer geworden over de vaardigheden van het leven die onze jongeren zo nodig hebben. En willen nog zoveel meer levensvaardigheden vergroten en talenten aanboren.
 • We zijn als organisaties dichter tot elkaar gekomen, we hebben elkaar leren kennen en doen wat nodig is voor al die kinderen en hun ouders.
 • We zijn oprecht nieuwsgierig, weten beter welke woorden we kunnen gebruiken en luisteren ouders tevoorschijn.
 • Er zijn al zoveel scholingen, lezingen en workshops geweest, wat hebben we al veel geleerd en wat gunnen we dat al onze collega’s.

‘Maar ook toen hebben we laten zien dat we met vereende krachten en ambities tot mooie oplossingen in staat waren’.

Maar het gaat nog niet goed met ALLE kinderen in Steenwijkerland. Nog 12% van de kinderen komt in aanmerking voor extra financiering voor onderwijsachterstanden.

Dit kan niet opgelost worden door alleen onderwijs, het is een complex vraagstuk, net als bijvoorbeeld kansengelijkheid. Dat kan alleen door goed samenwerken. Door dit te blijven doen kunnen we bijdragen aan de oplossing. Hier in Steenwijkerland doen we dit met alle partijen uit de gemeente. En wat is dat krachtig! We zijn een aansprekend voorbeeld geworden op vele plekken in binnen- en buitenland.

We willen dus nog meer doen om de manier waarop kinderen in onze gemeente opgroeien te verbeteren. We hebben samen nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst, die heeft u kunnen lezen.

We willen die werkzame activiteiten, werkvormen en andere onderdelen die uit “Samen voor Ryan” voortkomen verankeren, bestendigen en blijvend maken. We willen dat wat werkt en helpend is blijven herhalen en aanvullen.

Het gaat om een duurzame gedragsverandering bij organisaties, professionals en ouders. De samenwerkende organisaties geven samen vorm aan de ambitie, geven hun professionals de benodigde tijd en ruimte om te leren en te groeien en om deel te nemen aan scholingen en activiteiten. Daarnaast nemen professionals uit de verschillende organisaties actief deel aan de projectgroepen.

We vragen u om ons ook de komende jaren te steunen bij het voortzetten van onze werkwijze, ambities, onze leer en ontwikkelactiviteiten zodat we het verschil kunnen blijven maken voor kinderen en gezinnen in onze gemeente.