Nieuws | 23 februari

Meer nieuws uit de projectgroep Anderstalige Kinderen

Maatwerkbekostiging nieuwkomers vervallen

Per 1 januari 2023 is de maatwerkbekostiging voor nieuwkomers van 2022 vervallen. Deze maatwerkbekostiging was een aanvullende regeling op de bestaande bekostiging. Het hield in dat scholen per maand konden doorgeven aan hoeveel nieuwkomers ze lesgaven. In 2023 vervalt deze maandelijkse mogelijkheid. Dit betekent dat de peildata voor aanvullende bekostiging voor nieuwkomers op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op: Bekostiging overheid – LOWAN

Nieuwe trainingen Anderstalige kinderen

Naar aanleiding van de goede opkomst van de trainingen in het najaar rondom thema’s die spelen bij anderstalige kinderen, bieden we ook in het voorjaar enkele trainingen aan:

  • Interculturele communicatie voor pedagogisch medewerkers: 3 april 18.30-21.00
  • Tweede taalverwerking en taalontwikkeling: de basis: 12 april 14.30-17.00 (geschikt voor PO en VO)
  • Het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling in groep 1-2 van het PO 19 april 14.30-17.00
  • Interculturele communicatie voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs: 17 mei 14.30-17.00
  • Traumasensitief lesgeven VO en bovenbouw PO: 24 mei 14.30-17.00

Alle trainingen worden gegeven in het Kulturhus, Eendrachtsplein 1 in Giethoorn. Kijk voor meer informatie over de trainingen en aanmelding op de activiteitenpagina

Training “Anderstalige peuters helpen Nederlands te verwerven”

Afgelopen dinsdag 21 februari vond de training “Anderstalige peuters helpen Nederlands te verwerven” plaats in het Kulturhus in Giethoorn. Deze training werd aangeboden voor alle pedagogisch medewerkers binnen Samen voor Ryan. De opkomst was met maar liefst 30 deelnemers groot!

Iedereen kon direct na het werk aanschuiven voor een heerlijke, vers gemaakte maaltijd door de koks van het Kulturhus.

Daarna volgde de training. Het was een leerzame avond met wat theorie en vooral veel praktische handvatten. Elke deelnemer kon aan het einde noemen waarmee zij de volgende dag aan de slag wil gaan. Een greep hieruit:

  • meer werken met pictogrammen en gebaren om de taal te ondersteunen en aan te leren,
  • het gebruiken van dezelfde zinnetjes, dezelfde liedjes en dagritmekaarten om de dag voorspelbaarder te maken en daardoor veiliger voor het anderstalige kind,
  • het verwelkomen en inzetten van de thuistaal en het inbrengen van bekende voorwerpen voor anderstalige kinderen specifiek uit hun eigen thuiscultuur voor erkenning en herkenning en daarmee ook weer een veilig en welkom gevoel.

Wil je meer weten over het project? klik dan op de volgende button.

Anderstalige kinderen