Nieuws | 26 juni

Nieuws van Meertaligheid bij Anderstalige Kinderen

Cadeautje! 

Als projectgroep Meertaligheid komen we na de zomervakantie naar alle kinderopvangen en scholen toe met een cadeautje.

Elke opvang/school krijgt van ons een set huidskleurenpotloden om recht te doen aan alle huidskleuren in de groep of klas. Tegelijkertijd is het weer even een mooie gelegenheid om bij te praten over de meertalige kinderen op de opvang of school en aanverwante zaken.

Trainingen 2024/2025

We delen hieronder graag alle trainingen en bijeenkomsten die we het komende jaar organiseren vanuit ons project Meertaligheid bij Anderstalige Kinderen.

Training Bekend maakt bemind

Op 11 september 2024 en 10 april 2025 komt iemand met een vluchtelingen-achtergrond zijn verhaal vertellen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het project “Bekend maakt Bemind” van Vluchtelingenwerk Nederland. Doel is om in gesprek te gaan. De ervaring leert dat dit leidt tot meer begrip en empathie. Belangrijk, want als professionals hebben we ook met deze groep te maken. Verdieping helpt! 

MEER OVER DEZE TRAINING VAN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

Training Het anderstalige jonge kind

Op 8 oktober 2024 komen Saskia Versloot en Winnie Bulthuis van IJsselgroep vertellen over taalontwikkeling bij het jonge, anderstalige kind. Met handreikingen over veiligheid, spel en een rijke taalomgeving voor professionals van de kinderopvang het primair onderwijs (jonge kind). We gaan op praktische wijze in op de ontwikkeling, en de overdracht kinderopvang/PO.  

Meer over de training het anderstalige kind

Training interculturele communicatie

Op 5 februari 2025 organiseren we weer een training interculturele communicatie. Als je werkt met kinderen en ouders uit andere culturen, is het handig om in je communicatie rekening te houden met eventuele verschillen. Zo komt je boodschap beter aan en verbeter je de samenwerking. In deze training krijg je hiervoor kennis en vaardigheden aangereikt.

Deze training kan bij veel belangstelling in je organisatie ook incompany aangeboden worden, want hij wordt door Hadewych verzorgd. Neem hiervoor contact op via hadewych@samenvoorryan.nl

Meer over de training interculturele communicatie

Training anderstalige boeken

Een aanvulling op ons aanbod komend schooljaar is de training over het inzetten van anderstalige boeken in de groep op 24 april 2025. We gaan in op waarom boeken voor deze groep belangrijk zijn, hoe je de boeken kunt inzetten en hoe je aan de boeken komt.

Deze training kan ook bij veel belangstelling in je organisatie ook incompany aangeboden worden, want deze wordt ook door Hadewych verzorgd. Neem hiervoor contact op via hadewych@samenvoorryan.nl

MEER OVER DE TRAINING ANDERSTALIGE BOEKEN IN DE GROEP

De traumasensitieve school – Anton Horeweg

We zijn bezig met het boeken van Anton Horeweg, bekend van het boek De traumasensitieve school (waarvan een samenvatting in de map Anderstalige Kinderen zit). De precieze datum en plaats is hiervoor nog niet bekend, dus houd je mailbox en de nieuwsbrief in de gaten!