Nieuws | 15 mei

Onderzoek naar samenwerking binnen Samen voor Ryan

Hoe gaat het met de samenwerking rondom kinderen in Steenwijkerland? En hoe kunnen we die verbeteren?
Wat levert Samen voor Ryan op?
Wat vind je belangrijk,
en wat helpt?

Hogeschool KPZ en Hogeschool Viaa doen samen met de Steenwijkerlandse Academie onderzoek naar wat jij als professional vindt, zodat we daar onze activiteiten op kunnen aanpassen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we duidelijk bepalen of we de goede dingen doen in Samen voor Ryan, en wat er beter kan om onze gezamenlijke ambitie te bereiken.

Focusgroepen 

De afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met medewerkers en leidinggevenden van deelnemende organisaties van Samen voor Ryan. In focusgroepen – waarvoor zij op deze oproep van Petra Bleijenburg reageerden – hebben zij hun ervaringen gedeeld met de onderzoekers. Op basis van die input is een enquête opgesteld voor alle professionals.

Enquête

We vragen je een paar minuten van je tijd om deze enquête in te vullen. Je helpt Samen voor Ryan zo duidelijk inzicht te krijgen in wat we samen belangrijk vinden, en wat we nog graag verbeterd zien in de interprofessionele samenwerking met andere organisaties en professionals. Ook horen we graag je mening over het aanbod van Samen voor Ryan. Vind jij dat we op de goede manier helpen om onze gezamenlijke ambities te bereiken? Wat heb je nodig?

Dit is een belangrijk onderzoek. Help je mee?

Vul de enquête vóór 1 juni 2024 in.
 
NAAR DE ENQUETE