Nieuws | 25 april

Samen voor Ryan, de toekomst

Sinds het officiële startsein van Samen voor Ryan in 2019 hebben we al zoveel bereikt en ik kan met trots terugkijken op wat we tot nu toe hebben gedaan. Hoewel we onze oorspronkelijke plannen moesten herzien vanwege de pandemie, hebben we laten zien hoeveel we kunnen bereiken wanneer we samenwerken met gemotiveerde organisaties en individuen. We hebben oplossingen bedacht voor allerlei uitdagingen, zoals het opzetten van noodkinderopvang, dankzij ons sterke netwerk.

De Samen voor Ryan-beweging zie ik steeds maar groeien. Het aantal deelnemers aan onze scholingen neemt toe, net als het aantal onderlinge contacten in alle lagen van onze organisaties en was er een grote hoeveelheid bezoekers aan ons festival in oktober 2022. Maar we zijn nog lang niet klaar, want we willen nog meer doen om de manier waarop kinderen in onze gemeente opgroeien te verbeteren.

We zitten momenteel in een energieke fase en alle deelnemende partijen hebben aangegeven dat ze graag willen doorgaan. We hebben samen onze toekomstplannen besproken en deze zijn nu omgezet in concrete acties. We worden steeds zichtbaarder, niet alleen voor de deelnemende organisaties, maar ook daarbuiten. We werken nu samen met lectoraten, hogescholen en andere kennisinstituten om te onderzoeken of onze werkwijze een effectief en langdurig effect heeft op onze samenleving.

In juni vragen we de gemeenteraad om ons te steunen bij het voortzetten van onze werkwijze, zodat we het verschil kunnen blijven maken voor kinderen en gezinnen in onze gemeente. We hebben er nog steeds veel zin in, want we wisten vanaf het begin al dat deze beweging een lange adem vereist. Hoewel we vertraging hebben opgelopen door de pandemie, heeft dit ons ook laten zien hoe belangrijk onze samenwerking is en hoeveel invloed we samen kunnen hebben op het leven van een kind. Laten we onze invloed gebruiken om een positief verschil te maken!

Hartelijke groet,

 

Willie van der Spek                                                                                                                                                                                                                                                                            Programmaleider Samen voor Ryan