Nieuws | 4 november

Terugblik Samen voor Ryan dag

          

Op 27 juni 2019 is Samen voor Ryan ondertekend. Dit was zowel een startpunt voor een gezamenlijke aanpak, als ook een eindpunt van een intensief proces om tot een gezamenlijke bedoeling te komen. Helpend hieraan was een 24-uurs sessie in hotel Zwartewater, waarbij er veel stappen zijn gezet op zowel inhoud als verbinding. Na een periode van gedwongen afstand, samen zoeken naar oplossingen, verschillen van mening daarover, is het hoog tijd voor een gezamenlijke dag. En wel op dezelfde locatie waar het begonnen is, hotel Zwartewater.

Daarom kwamen we met bij 40 betrokkenen op 28 oktober bij elkaar voor ontmoeting en verbinding.

Vanuit die verbinding en ontmoeting willen we gesprek over of we met Samen voor Ryan nog het goede doen en het goed doen. We namen de tijd om terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling en vertalen of bekrachtigen deze bedoeling in wat we (gaan) doen. Na een ongedwongen opstart was het tijd om op zoek te gaan naar de kern. In groepjes van vier personen bespraken we de volgende vier vragen:

 1. Hoe wil je graag gezien worden door jouw collega’s en andere professionals?
 2. Hoe wil je graag gezien worden door jouw omgeving (vrienden/familie)?
 3. Hoe zie jij jezelf op dit moment?
 4. Ga terug naar je kindertijd, hoe zag jij jezelf als kind?

Daarna hadden de jongeren een aantal vragen voor ons. Geweldig om de jongeren in beeld te zien en ze dan een scherpe vraag horen stellen, dat raakt ons! Vragen op basis van het gedachtegoed, waar we over blijven nadenken. Nu waren het de jongeren die ons confronteerden, maar dit zijn de vragen van jong en oud, binnen en buiten de school.

 1. Als mijn ouders mij thuis niet goed kunnen helpen, hoe helpen jullie mij dan in de opvoeding?
 2. Als ik mij niet veilig voel op school of buiten school, hoe helpen jullie mij dan?
 3. Als ik mij op school niet op mijn gemak voel en daardoor niet goed kan leren, hoe helpen jullie mij dan aan een goede toekomst?
 4. Hoe kan ik uniek zijn als we allemaal op dezelfde manier worden beoordeeld in deze maatschappij?

Vanuit Samen voor Ryan zijn er veel activiteiten uitgevoerd en producten ontwikkeld. Tijdens een markt heeft elk project laten zien waar zij binnen het project mee bezig zijn. Daarnaast was er een prachtige tijdlijn gemaakt waarop je direct kon zien wat er allemaal is gebeurd rondom Samen voor Ryan. Er was ook ruimte voor nieuwe ideeën ambities en activiteiten! Want Samen voor Ryan blijft in beweging.

(de tekst gaat door onder de foto’s) 

Wat was het goed om even stil te staan en terug te blikken! We hebben ervaren wat werkt. Concrete producten (zoals mappen en readers) en oprechte verbindingen tussen professionals helpen in onze gezamenlijke ondersteuning van kinderen. We weten ook wat nog niet werkt of waar we meer van willen. Naast de dingen die we al doen hebben we nog vijf onderwerpen waar we aandacht voor willen houden:

 • We willen delen wat we doen
 • We blijven ontmoeten en verbinden
 • We gaan ouders betrekken
 • We hebben oog voor lokale verbindingen
 • We gaan aan de slag met borgen en bestendigen

“WOW”

Bij het naar huis gaan konden de deelnemers op de “WOW’ -poster nog aangeven waarom ze blij zijn met Samen voor Ryan. Nou dat hebben we geweten. Mensen zien sinds de beweging van Samen voor Ryan dat er meer begrip voor is elkaar, zijn blij met een gezamenlijk gedachtegoed, zij ervaren kortere lijnen omdat ze elkaar kennen, zij hebben geleerd van de verdiepende onderwerpen, ze zijn blij dat de gemeente de regie rol pakt, ze zien commitment, zij zijn blij dat alle branches zijn aangesloten en ze zien mensen die passie hebben voor de inhoud en echt het kind centraal willen zetten.

En daar doen we het voor! Omdat we geloven dat we samen meer kunnen, omdat we willen voorkomen (i.p.v. genezen), omdat we gaan voor een vernieuwde aanpak en we willen dat het gedachtegoed deel gaat uitmaken van ons DNA. Waar wij aan het werk zijn erkennen we dat de belangrijkste personen in het leven van het kind de ouders zijn, waarbij we vanuit een holistische kijk naar de ontwikkeling van kinderen kijken en waar kwetsbaarheid bij het leven hoort.