Gevraagd | 3 april

Vacatures Coördinatoren Vaardigheden voor het Leven

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg in Steenwijkerland. Samen zetten we ons in voor kinderen in Steenwijkerland middels interprofessioneel samenwerken vanuit het gedachtegoed Samen voor Ryan. Concreet doen we dat door het ontwikkelen van een aantal vernieuwende aanpakken/projecten.

Project Vaardigheden voor het Leven

Een van deze projecten is Vaardigheden voor het Leven. Dit project richt zich op het ontwikkelen van cognitieve, fysieke, sociale en emotionele vaardigheden van jongeren in de leeftijd van 10 jaar en ouder. Door jongeren in en buiten de schoolomgeving ervaringen op te laten doen, bouwen zij aan hun zelfvertrouwen en leren zij omgaan met tegenslagen. Kortom: zij leren die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving.

De projectgroep wordt geleid door een (externe) projectleider. T.b.v. eigenaarschap bij de betrokken organisaties is het project opgedeeld in drie werkgroepen met ieder een eigen coördinator. De coördinatoren vormen samen met de projectleider de projectgroep. Voor aankomend schooljaar zoeken wij twee nieuwe coördinatoren.

VACATURES
Coördinator

10/14

(uitvoerend)
0,1 FTE (4 uur per week)

Coördinator

Themaweken VO

(uitvoerend)
0,1 FTE (4 uur per week)

Wat we je vragen

Je coördineert – ondersteund door de projectleider – de werkgroep, bestaande uit andere professionals uit de betrokken organisaties. Samen met de werkgroep werk je aan het uitvoeren van de gestelde doelen en resultaten uit het projectplan. Hierin ben jij de kartrekker.

  • Je staat voor de gezamenlijke visie en het gedachtegoed Samen voor Ryan;
  • Je stimuleert samenwerking en hebt het belang van het kind voor ogen;
  • Je nodigt de werkgroepleden uit om voorbij de kaders van de eigen organisatie te kijken en werken;
  • Je bent je bewust van het spanningsveld dat dit met zich meebrengt, én ziet daar juist uitdaging en mogelijkheden in;
  • Je bent zowel intern (voor je eigen organisatie) als extern (voor het netwerk) ambassadeur van Samen voor Ryan.

Wat we te bieden hebben

Je krijgt de kans om interprofessioneel samenwerken echt handen en voeten te geven. Je blijft in dienst van je eigen organisatie én acteert voorbij de grenzen daarvan in het netwerk van Samen voor Ryan. Samen met de andere coördinatoren en de projectleider vorm je de projectgroep Vaardigheden voor het Leven.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats op basis van je huidige schaal bij je huidige werkgever. Overleg met je leidinggevende over je beschikbaarheid voordat je solliciteert. De detachering is voor het schooljaar 2024/2025 met de intentie dit voort te zetten gedurende de projectperiode.

Solliciteren

Stuur je motivatie met cv uiterlijk 21 april 2024 naar lieke@samenvoorryan.nl met ‘Sollicitatie Coördinator 10/14’ of ‘Sollicitatie Coördinator Themaweken VO’ in het onderwerp. Gesprekken vinden maandag 13 mei en dinsdag 14 mei plaats aan het einde van de middag.

Neem voor meer informatie contact op met Lieke Helmes, projectleider Vaardigheden voor het Leven via 06-28949155 of lieke@samenvoorryan.nl.