Ons gedachtegoed

In het gedachtegoed staat in vijf opvattingen beschreven hoe we kijken naar het kind, de omgeving waarin het kind opgroeit én de rol van ons als professionals. Een belangrijke basis voor alle activiteiten van Samen voor Ryan. Want samen kun je meer.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van conceptie tot ongeveer 18 jaar opgroeien in een omgeving waarin zij in vrijheid leren leven en de ruimte krijgen om te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken. We gaan uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind, waarin ze de omgeving steeds meer begrijpen en waarbij ze leren omgaan met veranderingen. Hierin is gerichte aandacht voor het kind en kijken we naar de eigenheid van ieder uniek persoon. Zo vroeg mogelijk wordt een omgeving gecreëerd waarin elk kind kansen krijgt, passend bij zijn eigen tempo en persoon. We genieten van elkaars talenten, normaliseren en begeleiden waar nodig. In het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind werken en leren we samen met elkaar: ouders, kinderen, jongeren, vrijwilligers en professionele opvoeders.

In de gesprekken over het akkoord van Samen voor Ryan is gedeeld hoe we met elkaar denken over opgroeien in Steenwijkerland. De projectgroep van de Steenwijkerlandse Academie is verder gegaan met dit proces. Er zijn uitvoerig gesprekken gevoerd, er is onderzoek gedaan en de Steenwijkerlandse achterban is geraadpleegd om tot dit gedachtegoed te komen. De tekst vormt een basis voor alle activiteiten die vanuit Samen voor Ryan worden gedaan en andersom kan je alle activiteiten die we vanuit Samen voor Ryan aanbieden toetsen aan dit gedachtegoed.

In het gedachtegoed staan vijf opvattingen beschreven:

1. Opvoeden van kinderen doen we samen
2. We maken verbinding voor een veilige steunende omgeving
3. We realiseren dat kinderen overal en altijd leren
4. We zijn nieuwsgierig naar elk uniek kind
5. We blijven samen leren

Ervaringen uit de praktijk

Neem contact op

Neem contact op via het e-mail adres of vul het formulier in.

naar het formulier