Coach die kinderen iets uitlegt op een grasveld

Gerdo van den Burg herkent zichzelf helemaal in de opvatting ‘Wij blijven samen leren’. Hij is directeur van de Don Bosco in Steenwijkerwold en ook in deze school is het leren voelbaar. In het motto van de school vind je dit terug: samen leren en samen spelen in een wereld vol kansen.

Gerdo vindt het belangrijk dat er verbinding gezocht wordt binnen en buiten de school. ‘Samenwerken met professionals buiten de school hoeft niet alleen functioneel of op afroep te zijn. Door samen te kijken wat nodig is kom je tot meer inzichten. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking rondom bewegend leren’.

Vanuit de Don Bosco wordt actief samengewerkt met de buurtsportcoaches. In de eerste instantie nam Stan Roosken (buurtsportcoach) contact op met de school. Binnen de school is er rondom het onderwerp bewegend leren een professionele leergemeenschap (PLG) ingericht. Samen werken ze aan bewegend leren. Door een proactieve rol, meedenken en afstemming zijn er al verschillende mooie ideeën tot uitvoering gekomen. Zo hebben de buurtsportcoaches clinics gegeven, is er een vakleerkracht betrokken, is er een project over bewegend leren gaande in de kinderopvang en voor de €3000,- vanuit het project de eerste 2000 dagen van Samen voor Ryan zijn er materialen aangeschaft. Door ideeën te delen, en samen te werken is er meer mogelijk.

Het werken met PLG’s in de school vindt Gerdo goed werken. Rondom verschillende thema’s is een PLG ingericht en elke PLG heeft een voorzitter. Deze voorzitter heeft ook contacten buiten de school. Door in een PLG te werken en dit ook zo te noemen ervaren collega’s het als samenwerken en als samen leren. Er is wel ruimte nodig om een PLG in te richten. ‘Je moet tijd maken om elkaar buiten de lestijden te ontmoeten. Hiervoor zijn verschillende middelen benut (werkdruk en npo). Er is zelfs vorig jaar één leerkracht ingezet voor alle projecten, PLG’s en schoolontwikkeling. Nu merken we dat dit draait en dat we de volgende stap kunnen zetten in de ontwikkeling. Het is belangrijk dat je dit met elkaar doet en dat er een bedding is in de organisatie’.

Gerdo geeft aan dat de Don Bosco een academische school is waardoor veel ruimte wordt geboden voor onderzoek. Hierin is ook een onderzoekende houding zichtbaar, we zijn altijd op zoek naar hoe we iets beter kunnen maken en hoe we dit samen kunnen doen. Dit begint bij verbinden en onderzoeken hoe je anderen kan benutten om verder te komen en hierin kansen te zien.

Wil je zelf een ervaring delen waarmee je anderen kan inspireren? Neem dan contact op met Petra via info@samenvoorryan.nl.

Meer lezen over Wij blijven samen leren?