Groepje kinderen aan het spelen bij een boom

Ieder kind komt als uniek persoon in de wereld. De identiteit wordt gevormd. Kinderen mogen ieder op hun eigen manier – passend bij hun lijf, tempo, gedrag en situatie – in de wereld komen en zij mogen de ruimte krijgen om zich voor te bereiden op hun toekomst, door het leren van sociaal gedrag en kennis.

De natuurlijke nieuwsgierigheid van elk uniek kind is de leidraad om te ontdekken hoe de identiteit wordt gevormd. Het is de basis die maakt dat kinderen al jong op onderzoek gaan, iets nieuws uitproberen, nieuwe ontdekkingen doen of iets proberen te maken. Het is de natuurlijke sturing die ons door het leven beweegt en die ervoor zorgt dat je je pad volgt en je mogelijk verbindt met een passie of interesse. Hierin moeten wij als volwassenen vanuit persoonlijk leiderschap het kind nieuwsgierig benaderen en kijken hoe het kind zich ontwikkelt en hoe het kind ontdekt. Hierbij gaat het om nieuwsgierigheid waarin je je eigen onwetendheid erkent, wijzer wilt worden, kritisch luistert, durft door te vragen en niet gehecht bent aan je eigen mening of opvatting.

We kijken naar de hele context van de omgeving van het kind. Wij vinden het belangrijk te begrijpen wat er in de interactie met kinderen gebeurt: wie zij zijn, bij wie ze willen horen en wat zijn hun talenten. Kinderen die hun eigen talenten herkennen en laten zien, zullen veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. Het geeft voldoening als talenten ontwikkelen en samen kunnen wij de talenten waarderen.

In de ondersteuning van het kind normaliseren en begeleiden wij waar mogelijk. Normaliseren houdt in dat we met elkaar kijken naar het kind en zijn omgeving. Wat heeft het kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Vanuit die vraag kijken we wat wij kunnen veranderen om dit kind te ondersteunen, zonder dat er direct gespecialiseerde zorg wordt ingezet om een diagnose te verkrijgen. Normaliseren appelleert aan het gewone leven (en niet het gemiddelde of meest voorkomende) in beeld te houden, ongeacht het kind en het gezin. Waarin we oog hebben voor de veerkracht van elk uniek kind.

Meer lezen over We zijn nieuwsgierig naar elk uniek kind?