Professionals die met elkaar overleggen

Wij accepteren niet dat Ryan van het kastje naar de muur wordt gestuurd óf tussen wal en schip valt. Binnen Samen voor Ryan maken wij een sluitend vangnet. Alle verschillende professionals zijn gericht op het begeleiden en ondersteunen van een optimale ontwikkeling van kinderen. Door interprofessionele samenwerking tussen de professionals rondom een kind en met alle betrokkenen uit het netwerk van een kind, bevorderen we doorgaande ontwikkellijnen, creëren we soepele overgangen en eventuele belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen signaleren we vroeg.

We beseffen dat we goed naar de ontwikkeling van het kind kijken en goed naar onze eigen gezamenlijke ontwikkeling als professionals. Door samen te werken staan we voor de ontwikkeling van het kind. Of dat nu sportstimulering, gespecialiseerde begeleiding, een bezoekje van de jeugdverpleegkundige, vriendschap met een buurmeisje, of jongerenwerk is. Samen bevorderen we een doorgaande ontwikkeling op verschillende leefgebieden. We gaan niet voor het overbruggen van de verschillen, maar we benutten ze actief door ze te kennen en te koesteren. Van professionals vraagt dit een voortdurend nieuwsgierige en onderzoekende houding ten opzichte van het referentiekader en de drijfveren van de andere betrokkenen. Aan de andere kant vraagt het een scherp besef van de eigen waarden en een proactieve houding in het bekend maken van deze waarden.

We tonen persoonlijk leiderschap en nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen leerproces én we helpen elkaar bij het benutten van de verschillen. Dit doen we door gemeenschappelijke waarden na te streven, samen te reflecteren en elkaar actief te benaderen.

Meer lezen over Wij blijven samen leren?