Jente van 5 is verlegen en speelt steeds alleen op het plein. Het meisje is onzeker in de klas en het lukt haar niet goed om in het rumoer van de klas haar draai te vinden. Ze trekt zich steeds meer terug, waardoor de andere kinderen haar ook niet meer zien staan. De leerkracht maakt zich zorgen en spreekt de ouders daarom aan. De ouders kennen Jente niet anders en maken zich daarom niet echt zorgen, maar ze begrijpen wel dat deze situatie Jente alleen maar meer onzeker maakt.

De ouders staan er voor open om te onderzoeken of er iets is wat Jente een zetje in de rug kan geven. Zo komt Jente bij een training terecht die speciaal voor jonge kinderen is om assertiviteit te vergroten. Ze heeft tijd nodig om zich veilig te voelen, maar in de kleine groep kan de trainer haar goed in de gaten houden en over de drempel heen helpen als het moment daar is. Jente zit eerst veel te luisteren en kijken. Ze praten in de groep over hoe je iets kunt zeggen als je iets wilt, of vragen als je iets niet weet. Er wordt ook geoefend. De trainster vraagt Jente om het samen met haar te doen. Dan durft Jente wel. De moeder van Jente merkt dat ze meer ontspannen is en situaties beter overziet.
Na een paar weken ziet de leerkracht op het schoolplein dat Jente op een ander kindje af stapt en vraagt of ze komt spelen, iets wat het hele schooljaar nog niet is voorgekomen.

Monica Nienhuis, Buurtmaatschappelijk werker, Sociaal Werk De Kop

Wil je zelf een ervaring delen waarmee je anderen kan inspireren? Neem dan contact op met Petra via info@samenvoorryan.nl

Bikkeltjes met Lef is speciaal voor de jonge groep kinderen van 4 tot 8 jaar die wel wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken is er de training ‘Bikkeltjes met lef’. De kinderen maken een reis naar Bikkellandia, waar ze leren staan, denken, klinken en kijken als een Bikkel. Ze leren belangrijke basisvaardigheden als duidelijk nee zeggen, stevig staan, iemand aankijken en met een luide stem praten. Door stevig in het leven te leren staan en met opgeheven hoofd nieuwe situaties aan te gaan, groeit het zelfvertrouwen en de emotionele weerbaarheid. De training wordt gegeven door iemand van Sociaal Werk De Kop.

Meer lezen over We maken verbinding voor een veilige steunende omgeving?