Kinderen groeien op in een omgeving waarbij volwassenen hen begeleiden en inspireren op weg naar volwassenheid. Ouders zijn eerst- en eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het is belangrijk dat we erkennen dat het opvoeden van kinderen iets is, dat we met elkaar doen.

Opvoeding is een proces waarin ouders en kinderen elkaar wederzijds beïnvloeden, in relatie met de specifieke omgeving van het gezin. We hebben samen een taak, zodat kinderen zich ontwikkelen. Met ieder een eigen rol: ouders, onderwijs, opvang, sociaal werk, gezondheidszorg, verenigingen, de wijk en vrijwillige en professionele opvoeders. Vanaf het vroege begin (conceptie) tot ongeveer achttien jaar heeft de omgeving invloed op het opgroeien van het kind. Kinderen hebben zelf ook een belangrijke rol en invloed op hun opvoeding. Volwassenen kunnen dit begeleiden en faciliteren.

We creëren met elkaar een omgeving waarin een kind kan opgroeien. Iedereen met zijn eigen waarden, ideeën, dromen en wensen, die deze omgeving beïnvloeden. Gemeenschappelijke waarden zijn belangrijk om samen de omgeving te beïnvloeden en we erkennen de verschillen in waarden vanuit respect en openheid. De volgende vier gemeenschappelijke waarden zijn belangrijk:

  • Respect, waarbij wij niet oordelen en veroordelen. We richten ons op verbinding, de relatie en het samenwerken, ook als we verschillen van mening;
  • Openheid, waarin we openstaan voor de ander, zodat iedereen zich welkom en uitgenodigd voelt. Hierin is er betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de ander, daarnaast luisteren we naar elkaar en verplaatsen we ons in elkaar;
  • Integriteit, waarbij we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen;
  • Professionaliteit, kinderen, ouders en collega’s mogen verwachten dat een deskundige, vakkundig aan het werk is.

Meer lezen over Opvoeden van kinderen doen we samen?