Leerlingen in klaslokaal

Tip 1: Laat kinderen experimenteren en zelf ontdekken

Het jonge kind heeft er baat bij om zelf zijn/haar grenzen te leren kennen. Zo af en toe eens van iets vallen, of er achter komen dat ergens op klimmen toch wat te hoog gegrepen was, hoort bij de ontwikkeling. ‘Door veel te bewegen en hierin veel te experimenteren, ontwikkelen jonge kinderen hun motorische vaardigheden’ (Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2020).

Dit geldt ook voor het spelenderwijs bewegen, wat op iets latere leeftijd aan de orde komt. Er samen met andere kinderen uit komen wat precies de regels zijn bij een spel, of onenigheid oplossen binnen een spel, heeft een enorme positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

Jij als professional hebt de taak om een omgeving voor deze kinderen te creëren waarin dit kan. Dit betekent uiteraard dat je kijkt of er geen gevaarlijke ongelukken kunnen gebeuren, en dat je zorgt dat de randvoorwaarden in orde zijn. Maar het kind heeft er baat bij dat dit niet teveel begrenst wordt. Observeer, enthousiasmeer & stuur alleen bij waar nodig.

Tip 2: Verborgen leermomentjes

Het is tijd om naar buiten te gaan. Altijd een druk moment met 16 peuters in één groep. Eerst gaat iedereen plassen of krijgt een schone luier en daarna worden de jassen en schoenen aangetrokken. In ons gebouw kunnen kinderen alleen als groep naar buiten. Dit betekent dat de kinderen die als eerste klaar zijn best een poosje moeten wachten totdat we allemaal naar buiten kunnen. Vervelend voor ze. Of toch niet? ‘Even wachten’ is een (executieve) vaardigheid die geleerd moet worden. Wat een kans om hiermee te oefenen!

Tip 3: Oog voor het leren in het echte leven

Kinderen leren in het ‘echte leven’, met anderen en nadrukkelijk in verbinding met de wereld om hen heen. Waarin kind en professional samen ontdekken, ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren. Professionals kunnen op hun handen zitten, met hun mond dicht om processen en de flow te laten ontstaan. Maar kunnen daar waar nodig ook zorgen voor de noodzakelijke (emotionele) steun, sturing, inspiratie, stimulans en motivatie.

Tip 4: Kinderen leren van hun ouders, help ouders in deze bewustwording

Help ouders om naar zichzelf te kijken en probeer dit in gelijkwaardigheid en zonder oordeel te doen. Zodat zij door naar zichzelf en hun eigen gedrag te kijken erkenning kunnen geven aan het gedrag van het kind. Hierdoor ontstaat er ruimte om te leren.

Kinderen leren altijd en overal: vooral thuis. Je kan als ouder fouten maken, maar een excuus en sorry kan de band tussen ouder en kind weer herstellen en versterken. Door als ouder je fout toe te geven en te zeggen wat het met je doet, wordt het ook voor een kind makkelijker om over zijn gevoelens te praten.

Meer lezen over We realiseren dat kinderen overal en altijd leren?