ONDERZOEK BEWEGEN

Sinds januari heeft Veronique Habekotté binnen het verkenningsproject ‘Bewegen’ onderzocht of het thema ‘Bewegen’ geïntegreerd kan worden binnen de doelstellingen van Samen voor Ryan. 

Veronique heeft interviews gehouden met 21 betrokken werknemers, waaronder vertegenwoordigers uit de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs, sociaal werk en de gemeente. Daarnaast vond er een klankbordsessie plaats. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten over hoe bewegen de ontwikkeling van kinderen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kan verrijken, en heeft geleid tot de volgende concrete conclusies en praktische adviezen.

NAUWERE SAMENWERKING

Samen voor Ryan, Sociaal Werk De Kop en Sportservice Zwolle moeten nauwer samenwerken. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een grotere impact hebben op de gezondheid van onze kinderen. 

GEEN APART PROJECT

Bewegen moet integraal onderdeel zijn van bestaande initiatieven voor een duurzame aanpak, niet iets op zichzelf staands.  

KENNIS DELEN

Door kennis te delen over het belang van bewegen en hoe dit gestimuleerd kan worden, kunnen we als professionals en vrijwilligers kinderen nog effectiever motiveren. 

DOELGROEP 12+

Laten we aandacht geven aan jongeren van 12 jaar en ouder, die vaak over het hoofd worden gezien in bewegingsprogramma’s. Door programma’s aan te passen aan hun interesses kunnen we hun deelname bevorderen en bijdragen aan hun algehele welzijn. 

 

TOT SLOT

Deze adviezen zijn voortgekomen uit bijdragen en inzichten van alle betrokken partijen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij dit verkenningsproject door jullie tijd en expertise te delen. We kijken vol enthousiasme uit naar de verdere implementatie van deze aanbevelingen om samen de gezondheid en het welzijn van onze kinderen te bevorderen.