ONDERZOEK SAMENWERKEN OP LOCATIE

In september 2023 is Ingrid Pouw gestart met een verkennend onderzoek naar Samenwerken op locatie.

Dit onderzoek was gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals in Steenwijkerland, met het doel de ondersteuning van kinderen en ouders te optimaliseren binnen Samen voor Ryan. Onderzoeksvraag was: “Kunnen we binnen de ambitie van Samen voor Ryan, samenwerken op locatie integreren?”.

 

ADVIESRAPPORT >>>

In haar eindrapport presenteert Ingrid de resultaten van dit verkennend onderzoek. Klik op de afbeelding hiernaast om het rapport te openen.

SAMENWERKEN IN HET GEBIED

Uit Ingrid haar onderzoek blijkt dat samenwerken op locatie binnen Steenwijkerland het beste uit de verf komt door samenwerken centraal te stellen, niet zozeer op locatie maar wel binnen het gebied. Een team mensen hoeft niet zozeer aanwezig te zijn en samen te werken op één plek, maar het idee van elkaar op regelmatige basis weten te vinden wordt omarmd. Door dit goed en duidelijk te organiseren werk je aan professionalisering van alle professies, deel je kennis en stel je niet de organisatie, maar het kind en zijn vraag centraal. 

KIND CENTRAAL IN ELKE AANPAK

De belangrijkste bevindingen tonen aan dat er een breed gedragen wens is voor het centraliseren van het kind en zijn behoeften in elke aanpak, en het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van professionals. Het onderzoek suggereert het opdelen van Steenwijkerland in specifieke gebieden waarbinnen “SvR Teams” of “puzzelteams” worden gevormd, die zich richten op verbeterde samenwerking en kennisdeling.  

EFFECTIEF INTEGREREN

Concluderend wordt voorgesteld om door middel van deze teams, samenwerking effectief te integreren in de structuur van SvR, met de focus op:

  • een kind centraal-gerichte aanpak;
  • het delen van expertise tussen verschillende disciplines.