De kinderopvang krijgt vaker instroom van meertalige kinderen. Dit zijn kinderen die thuis of in hun omgeving een andere taal dan het Nederlands spreken.

Het gaat om kinderen met een grote diversiteit aan achtergronden: sommige van hen zijn gevlucht met hun ouders, anderen hebben ouders die al jaren in Nederland wonen, of zijn voor werk verhuisd. Ze spreken verschillende talen en komen uit verschillende culturen. Ze hebben verschillende ervaringen, verwachtingen en overtuigingen. De taal van de opvang is Nederlands, wat kinderen vervolgens moeten leren of ontwikkelen. Vanuit deze situatie zijn er vragen vanuit de organisatie en de pedagogisch medewerkers over welke aanpak effectief is voor deze doelgroep, passend bij de organisatie.

In deze reader lees je onder andere over:

  • Visie
  • Ondersteuning medewerkers
  • Ouders
  • Een formulier dat je helpt bij visievorming

Klik hier om de reader te bekijken