schoolkind steekt hand op

Ghofran Daabuol

Ouders hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het kind. Dit geldt natuurlijk ook voor anderstalige kinderen. Maar hoe is het om als anderstalige ouder in Nederland te maken te krijgen met school?

Gofhran Daabuol is een Syrische moeder van kinderen van verschillende leeftijden. Zij vertelt over haar ervaringen. Hoe is zij met haar gezin in Nederland terecht gekomen? Wat doen haar kinderen nu? Zij geeft ook tips bij de omgang met school: het helpt haar als school op papier zet waar het over gaat. En niet alleen aan de oudste zoon vertelt wat er met de andere kinderen op school aan de hand is. Ondersteuning door iemand die verstand heeft van het Nederlands en het schoolsysteem is ook fijn, zeker als je net in Nederland bent. Verder helpt het ook als voorafgaand aan het gesprek duidelijk is waarover het gesprek zal gaan en welke vragen gesteld gaan worden. Dan kan je je beter voorbereiden op het gesprek. Niet alleen om te weten wat je dan gaat zeggen, maar ook hoe je het kunt verwoorden.

Wil je meer weten over het project? klik dan op de button

Meertaligheid (bij anderstalige kinderen)