zes schoolkinderen kijken naar een boek

In 2019 sloten wij, organisaties voor opvang – onderwijs – gemeente – GGD en sociaal werk in Steenwijkerland, het akkoord Samen voor Ryan.

Dit was het resultaat van een intensief maar vooral waardevol proces. We gingen op zoek naar onze gezamenlijke drijfveren en kwamen tot wat ‘de bedoeling’ is van ons werk voor de leefwereld van kinderen en hun ouders.

Benieuwd naar onze gezamenlijke ambities en de aanpak die we daaraan koppelen? Open dan hieronder de tekst van ons akkoord.

Samen voor Ryan – Het akkoord