We hebben een poster ontwikkeld met de meest gestelde vragen door ouders van meertalige kinderen. Het zijn vragen rondom het opgroeien en onderwijs van kinderen die meer dan één taal spreken. Klik op de poster om het document te openen waarin alle antwoorden te vinden zijn. De antwoorden leiden naar de organisaties die verder kunnen helpen. 

Deze factsheet is ontwikkeld op basis van input uit gesprekken met professionals in de kinderopvang, het onderwijs, sociaal werk en anderen. De vragen en antwoorden zijn in het Nederlands beschikbaar. Meer talen volgen snel.

Mist jouw vraag of taal? Laat het ons weten! Mail hiervoor naar hilda@samenvoorryan.nl