schoolkinderen schommelen

Het project Levensvaardigheden heeft zijn start gemaakt op het Pro/VGO. Het vak LeVa, aan de hand van het lesprogramma Leren&Leven, is nu een vast onderdeel in het lesrooster. Ook dit schooljaar is VO Eekeringe met dit lesprogramma gestart. En gebruikt VO Lijsterbes de methode Droomloopbaan, waarmee jongeren inzichtelijk kunnen maken over welke (levens)vaardigheden zijn reeds beschikken.

Er was echter onvoldoende in beeld welke methodes en lesprogramma’s er in het Primair Onderwijs worden ingezet om kinderen te coachen in het levensvaardig(er) worden, hoe de ervaringen hiermee zijn en welke thema’s er (on)voldoende besproken worden. Om dit duidelijk te krijgen is er een onderzoek gedaan onder de IB-ers op het Primair Onderwijs. Zodat ook duidelijk wordt waar nog behoefte of noodzaak is voor aanvullend aanbod, met name ook kijkend naar de overgang tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 1 maart zijn niet alleen resultaten van het onderzoek besproken dat op het PO door de IB-ers is uitgevoerd, maar is er ook gesproken over hoe de koppeling tussen het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs te verbeteren. Onderstaande vragen dienden als input voor gesprek:

  • Wat zie je terug op het Voortgezet Onderwijs betreffende de onderwerpen (armoede, middelengebruik, rouw/verlies), die nog onvoldoende op het Primair Onderwijs worden besproken?
  • Op welke manier kunnen we kinderen en jongeren nog meer coachen betreffende de onderwerpen, die onvoldoende besproken worden op het Primair Onderwijs (ook eventueel buiten school)?
  • Wat is er nodig om de koppeling Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs te versterken?
  • Welke levensvaardigheden hebben kinderen en jongeren nodig om een goede koppeling van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs te kunnen maken?
  • Welke positieve ervaringen zijn er nu vanuit Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs die de koppeling versterken?

Benieuwd naar de uitkomsten van deze gesprekken? In de brochure lees je de opbrengst van deze netwerkbijeenkomst is en de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd op het PO.

klik op de afbeelding om de brochure in pdf te lezen