TERUG- EN VOORUITKIJKEN

IN GESPREK MET MARIEKE DAWSON

Dag allemaal,

Ik ben Marieke Dawson en ik heb sinds januari het stokje van Willie van der Spek overgenomen als programmaleider van Samen voor Ryan. Voor sommigen ben ik een oude bekende, want rond 2019 heb ik aan de wieg gestaan van Samen voor Ryan. Daarna heb ik heb een tijdje bij een andere gemeente gewerkt en nu ben ik dus weer terug.

En wat ben ik trots op wat jullie in de tussentijd met elkaar hebben neergezet!

Ik neem je even mee

Het begon met een club bestuurders in een hutje op de hei. Een prachtig akkoord, met mooie intenties, die vooral nog leefden onder de bestuurders, was geboren. Toen ik wegging, was er nog geen project van de grond gekomen. Dat was ook niet gek, want de inkt van het akkoord was nog niet zo lang droog.

Nu ik terug ben, zie ik een netwerk van professionals…

…die het met elkaar zo goed mogelijk voor ‘Ryan’ (en Tess, Emma en Amir en…) willen doen. Die beseffen dat ze elkaar en elkaars expertise nodig hebben. Die tijd investeren om elkaar te kennen en te begrijpen, in bijeenkomsten als Interprofessioneel Samenwerken.

Die in de werkgroepen vele concrete activiteiten van de grond hebben gekregen. Die WIS-club activiteiten organiseren, voorlichtingsfilms maken, een enorme hoeveelheid aan kennis over meertaligheid hebben verzameld en verspreid, en inspirerende sprekers naar Steenwijkerland hebben gehaald. Ik zie de bevlogenheid van mensen op zeepkisten vorig jaar terug in twee verkenningsprojecten die dit jaar zijn uitgevoerd (bekijk de uitkomsten van Samenwerken op locatie en Bewegen).

Ik zie de bordjes bij scholen en kinderdagverblijven, waarmee jullie je uitspreken voor het gedachtegoed van Samen voor Ryan. Ik zie bereidheid om kritisch naar onszelf te kijken: doen we de goede dingen en bereiken we wat we wilden? Maar bovenal zie ik bereidheid om het samen te doen. Om het belang van de kinderen in Steenwijkerland voorop te stellen. Om voorbij de regeltjes en het organisatiebelang te denken. Om samen verantwoordelijk te zijn voor ’Ryan’ en alle andere kinderen in Steenwijkerland. 

“IK ZIE DE BEREIDHEID
OM HET BELANG
VAN ONZE KINDEREN
VOOROP TE STELLEN
EN SAMEN VERANTWOORDELIJK
TE ZIJN.”

Natuurlijk is samenwerken niet altijd makkelijk

Het kost tijd en is soms frustrerend. Soms gebruik je dezelfde woorden, maar kun je elkaar toch niet verstaan. Soms zit je – zonder het te weten of te willen – gevangen in de ‘regels’ en de ‘logica’ van je eigen sector. Hoe frustrerend het soms ook is, voor Ryan (en Tess, Emma en Amir) maken we alleen het verschil als we ons samen verantwoordelijk voelen. Dat begint bij de bereidheid om elkaar serieus te nemen en te erkennen dat we iets kunnen leren van elkaar. En die bereidheid zie ik op heel veel plekken!  Ik durf te zeggen dat Steenwijkerland daarin tamelijk uniek is.

Natuurlijk is er nog veel te doen

Komend schooljaar gaan we verder met de activiteiten die de werkgroepen opzetten rondom de Eerste 2000 dagen, Vaardigheden voor het Leven, Meertaligheid en de Steenwijkerlandse Academie. We gaan verder met Interprofessioneel Samenwerken. We gaan sport meer verbinden met Samen voor Ryan. We gaan met elkaar in gesprek over Kind in de Kern: werkt dat nog zoals we beoogden? En hoe kunnen we het nog beter verbinden met andere vormen van ondersteuning?

Komend jaar nemen we ook tijd voor reflectie

Doen we nog steeds de goede dingen? Helaas is er ook een financiële noodzaak voor die reflectie. Het beschikbare budget neemt af en we moeten dus keuzes maken. Ook die maken we met elkaar, waarbij het gedachtengoed van Samen voor Ryan ons ijkpunt vormt.

Heb je hier ideeën over?

Over wat we juist wel of niet moeten doen? Laat het me weten! Marieke.dawson@steenwijkerland.nl. Je kunt natuurlijk ook je bestuurder of een projectleider aanschieten.