De Steenwijkerlandse academie heeft de afgelopen 1,5 jaar verschillende activiteiten uitgevoerd om de ambitie uit het akkoord binnen de afgesproken principes te bereiken. Om meer grip te krijgen op wat er daadwerkelijk speelt in de organisaties is een verkenning gedaan in de organisaties.

Door beter te weten op welke manier de activiteiten van Samen voor Ryan (SvR) als geheel ofwel de activiteiten van de Steenwijkerlandse academie bijdragen aan het versterken van de professionals en daarmee de organisaties kunnen we de komende 1,5 jaar gericht aan de slag met het versterken van de professionals en het werken vanuit het gedachtegoed. De verkenning bestond uit twee vormen te weten:

  • Deel 1- Het voeren van gesprekken in de organisaties,
  • Deel 2- Het uitzetten van een vragenlijst onder de channelvolgers van het platform van samen voor Ryan.

In deze notitie wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen. Deze samenvatting kan worden benut door de projectleiders van andere projecten, deelnemers van het LEA of andere betrokkenen die nadenken over de voortgang en toekomst van Samen voor Ryan. De samenvatting van de vragenlijst is gepresenteerd op de Samen voor Ryan dag op 28 oktober 2021.

Klik op de onderstaande afbeelding om de pdf te openen en de hele samenvatting te lezen.

Door Samen voor Ryan is de beweging in Steenwijkerland zichtbaar gemaakt, versterkt en ontwikkeld. Elk project heeft aandacht voor de voortgang en zicht op de ontwikkelstappen die gemaakt moeten worden. We willen weten of dat wat we doen bijdraagt aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie. Deze samenvatting geeft een algemeen beeld van Samen voor Ryan hierdoor kunnen we de dialoog voeren en voeden of we het goed en het goede doen.

Wil je meer weten over deze midterm of heb je verdiepende vragen? Neem dan contact op met Petra Bleijenburg door een e-mail te sturen naar: p.bleijenburg@viaa.nl

ga naar de projectpagina van de Steenwijkerlandse Academie