WE ZIJN NIEUWSGIERIG NAAR ELK UNIEK KIND

MAAR ER ZIJN MEER MANIEREN DAN VRAGEN STELLEN

Annemiek Steenbeek is werkzaam als buurtmaatschappelijk werker bij Sociaal Werk de Kop. Haar aandachtsgebied: Voorkoming van armoede. Afgelopen januari besloot ze tijdens de zeepkistbijeenkomst op de kist te gaan staan, en hier te pitchen voor aandacht voor het thema armoede binnen Samen voor Ryan.

Samen met o.a. de GGD en verloskundigen richt ze zich op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn in de jonge kinderjaren over dit thema. Die lijn wilde ze graag doortrekken, om armoede ook bij jongeren onder de aandacht brengen.  

Nou dat is gelukt! Het werd niet een apart project, wel kreeg het plek in het project Vaardigheden voor het Leven. Samen met jongeren uit het PO en VO wordt een voorlichtingsfilm gemaakt over armoede. Onder begeleiding van Zukarn Withagen, Annette van Genderen, Sociaal Werk De Kop-collega Jelma Jonkers en Annemiek zelf.

“Nieuwsgierig zijn is goed, maar niet altijd gepast” 

Ontvankelijk opstellen

Annemiek vertelt hoe ze de diverse groep jongeren begeleidde tijdens de draaidagen. En dat jongeren tussendoor hun eigen ervaringen deelden met het thema. Gepaste nieuwsgierigheid was hierin geboden. Nieuwsgierig zijn is goed, maar niet elke jongere wil bevraagd of gezien worden in zijn of haar uniekheid. Het is dan de kunst om andere manieren te vinden om je ontvankelijk op te stellen.

Iedereen mag zichzelf zijn

“Het was wel heel mooi om te zien hoe dat jongeren zelf vergaat, dat omgaan met elkaars verschillen en ‘bijzonderheden’: ‘Gewoon’ accepteren en de ander de ander laten zijn”. Ze gaat verder: “Misschien kwam het ook doordat ze zich in een nieuwe context begaven en er een gezamenlijke focus was, waarbinnen iedereen zichzelf kon en mocht zijn”. 

“Het gaat niet altijd
om vragen stellen,
maar soms meer om een setting creëren of toestaan”

Kaders, ruimte en opties

De communicatie in de groepsapp verliep niet altijd vlekkeloos. Hier draaide het om het toestaan en een setting creëren waarin de jongeren nieuwsgierig konden zijn naar elkaar. Door kaders, ruimte en opties te geven, leren ze elkaar én zichzelf tenslotte ook kennen. Als begeleider in de app liet ze ruimte voor uitproberen en stelde ze grenzen wanneer het niet acceptabel was, door in contact te gaan met de betreffende jongere en diens ouder.  

Betrokken en aangesproken

Ik heb gezien dat wanneer jongeren zich betrokken of aangesproken voelen op hun talent of kwaliteit, zij heel graag willen leren en anderen willen helpen. Bij de Voedselbank waren de jongeren als sponzen, blikt Annemiek terug. “Alles wilden ze van de vrijwilligers weten!” En natuurlijk deelden de vrijwilligers met plezier hun kennis en kunde.

“Jongeren willen graag leren, en anderen helpen”

Stimuleren en de tijd nemen

Stimuleren en de tijd nemen kunnen ook een vorm van nieuwsgierigheid zijn, aldus Annemiek. In de voorlichtingsfilm ging dat vooral over vertrouwen geven. Over het spelen van een rol of het uitbeelden van een emotie. “Tof om te zien hoe een jongere trots is op zichzelf of tevreden over het eindresultaat – na het aannemen van tips of herhaaldelijk opnieuw proberen”. 

Hoe verhouden de jongeren zich tot het thema?

Maar het opnemen van deze film ging natuurlijk niet alleen over het ontwikkelen van die acteer skills. Uiteindelijk ging het meer over hoe de jongere naar zichzelf kijkt in een groep en zich verhoudt tot het thema armoede (en de stigma’s en taboes die erbij kunnen horen). Daarin zijn tijdens het voorbereiden en draaien van de film mooie stappen gemaakt met de betrokken groep.

Première

Na de zomervakantie gaat de film in première. Daarna zal hij ingezet worden als voorlichtingsfilm door Sociaal Werk de Kop om het thema ook bij andere jongeren onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

De première van de voorlichtingsfilm vindt plaats op zaterdag 7 september van 10.00-11.00 uur bij Luxor Cinemas in Steenwijk. Vanaf 11.00 uur zijn deze voorlichtingsfilm én de eerder ontwikkelde voorlichtingsfilms te zien, gratis voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is wel nodig om aan te melden. Dat kan via de website van de bioscoop.