Nut en noodzaak van metingen voor Samen voor Ryan

Auteur: Colinde Heijink, 17 september 2021

Met Samen voor Ryan gaan we in zekere zin een experiment aan. Met alle partijen in Steenwijkerland, die werken met of rondom kinderen en jongeren, zijn we gekomen tot één gezamenlijke ambitie. Een ambitie waar alle partijen mee aan de slag kunnen en niet één vastgezet ‘smart’ doel, maar een hoger doel. Een hoger doel kunnen we natuurlijk nooit vangen in enkele meetbare indicatoren. En toch willen we weten of we de goede dingen doen. Daarom is er vanuit de werkgroep monitoring & evalueren een onderzoek gedaan rondom monitoren en leren in het sociaal domein.

Uit het onderzoek is gebleken dat er verschillende kwantitatieve, kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden zijn om inzicht te krijgen in de voortgang of resultaten van een monitor. Door gebruik te maken van verschillende methoden van onderzoek is een onderzoek betrouwbaarder en meer valide. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat een monitoringsmodel gezien kan worden als een ontwikkelingsmodel. Daarbij is het belangrijk om definities en richtingen te bepalen, doelstellingen op te stellen en typen van monitoren te kiezen. Voor al deze punten geldt neem kleine stapjes, neem er voldoende tijd voor, doe het samen en wees creatief.

Vervolgens hebben we nagedacht over de resultaten van het onderzoek. Op welke manier kunnen we deze een plek geven binnen Samen voor Ryan? Inmiddels maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zoals het verzamelen van data en verhalen. Daarnaast hebben we een aantal leidende principes die richting geven zoals ‘voorkomen is beter dan genezen’, ‘geen van ons kan het alleen’ en ‘ouders zijn de spin in het web’. Op basis van deze leidende principes, cijfers en verhalen kunnen we vervolgens met elkaar de brede dialoog aangaan.

Nieuwsgierig naar welke cijfers we onder andere gebruiken? Kijk dan op:

www.ijssellandscan.nl

Bij de Ijsselandscan vind je diverse rapporten zoals de kindermonitor, jongerenmonitor en diverse onderzoeken over de impact van corona op jongeren en gezinnen. Door te zoeken op Steenwijkerland vind je gerichte informatie over de regio, je kan hier zien hoe we ervoor staan als het gaat over onderwerpen als: armoede, voeding of bewegen. Vanuit weten wat er speelt in Steenwijkerland, kan elke professional in zijn of haar eigen praktijk aan de slag met de gezamenlijke ambitie. Want samen kan je meer!