We begrijpen steeds beter wat de werkende principes zijn die we toepassen in het programma Samen voor Ryan. We kunnen nu duiden welke uitgangspunten cruciaal zijn geweest om door Samen voor Ryan impact te maken in Steenwijkerland. Daarnaast zien we een aantal nieuwe principes die we hebben beschreven als uitgangspositie voor een blijvende impact van Samen voor Ryan. 

In april 2022 hebben we met de projectleiders en de programmaleider de werkende principes voor de aanpak van Samen voor Ryan opgeschreven. Ruim een jaar later (juni 2023) zien we dat de werkende principes ons helpen en waardevolle indicatoren zijn voor of we het samen goed doen. Zo kunnen we samenwerken aan een geïntegreerde aanpak, vanuit ons gedachtegoed. Hieronder volgen de werkende principes. Wil je er meer over weten? Neem contact op met Petra via info@samenvoorryan.nl

DRAAGVLAK
 • Onderwerpen zijn vanuit de praktijk ingebracht en erkend als belangrijke thema’s binnen Steenwijkerland
 • Er is politieke steun, zowel in vertrouwen als in financiële ruimte
 • Er zijn formele kaders en heldere structuren vastgesteld

 

GEMEENSCHAP
 • We willen elkaar leren kennen en werken eerder samen, ook buiten onze organisatie
 • We hebben elkaar nodig in bereiken van onze doelen
 • We ontdekken samen al doende hoe het werkt
 • Iedere organisatie en betrokkene heeft een stem, ongeacht de grootte van de organisatie

 

PROFESSIONELE PROJECTEN
 • Er zijn externe projectleiders als aanjagers die zich verbinden met de inhoud
 • Er is kennis en aandacht voor transities en verandering en hoe mensen hier in (te) bewegen.
 • Er is één persoon die het proces van het programma begeleidt
 • In de projectgroepen zitten mensen uit verschillende groepen en functies van Steenwijkerland

 

INHOUD
 • We werken aan onze gezamenlijke deskundigheid
 • We ontwikkelen producten die direct kunnen worden gebruikt in de praktijk
 • We delen kennis en vaardigheden en houden dit blijvend beschikbaar op één vindplaats

 

PRESENTATIE
 • Het programma van Samen voor Ryan wordt gepresenteerd en is herkenbaar als van ons samen en niet als één van ons
 • Een herkenbare professionele vormgeving en presentatie