Ryan is een jongen
van vijf jaar en woont

in Steenwijkerland

Over Ryan

Ryan heeft liefhebbende en doortastende ouders. Al heel vroeg hadden zij het gevoel dat Ryan iets anders nodig heeft om zich te ontwikkelen dan veel andere kinderen. Dit hebben zij aangekaart bij het consultatiebureau, de kinderopvang, de basisschool – niet een keer, maar herhaaldelijk.

Helaas hebben zij zich lange tijd niet gehoord gevoeld. De ouders van Ryan hebben ons, op een van onze bijeenkomsten, verteld over hun zoektocht naar hulp. Gelukkig hebben ze die uiteindelijk gevonden en gaat het nu goed met Ryan. Maar hun zoektocht heeft lang geduurd, wat frustrerend was voor hen en voor Ryan. Ieder van ons heeft zich daarbij naar eer en geweten en vanuit zijn/haar deskundigheid ingezet voor Ryan. En toch denken we dat we het anders, beter hadden kunnen doen. Ryan staat voor ons voor alle kinderen, vanaf conceptie tot ongeveer 18 jaar, in Steenwijkerland die iets anders nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Om soortgelijke zoektochten en frustraties voor kinderen en ouders te voorkomen, slaan we de handen ineen en sluiten we dit akkoord.

 

schoolkinderen spelen op schommel

Wij, de ondertekenaars van dit akkoord, werken voor de kinderen in Steenwijkerland en hun ouders. Voor hen creëren we een veilige en rijke omgeving, waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen.

Deelnemers

Ambitie

Ieder van ons werkt – op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen deskundigheid – aan deze missie. En hierin zijn we succesvol. Immers, met veruit het merendeel van de kinderen in Steenwijkerland gaat het goed; de meeste kinderen hebben zo rond hun 18e verjaardag de belangrijkste vaardigheden onder de knie.

Toch kennen wij allemaal kinderen waar we ons zorgen over maken, soms al als ze nog heel jong zijn. Kinderen die – ondanks al onze inspanningen – het onderwijs verlaten zonder goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Kinderen die misschien vaktechnisch goed onderlegd zijn, maar een houding hebben die het moeilijk maakt om een baan te krijgen en te behouden. Of kinderen die specialistische hulp krijgen, zonder dat het tot merkbaar resultaat leidt. Ook kennen we de jongeren bij wie we achteraf denken: ‘Wat hebben we in de voorgaande jaren gemist? En er zijn ook in onze gemeente ouders die zich zorgen maken, maar heel lang moeten zoeken naar de juiste hulp – en die soms niet vinden.

Met andere woorden: hoezeer we ook trots mogen zijn op de ‘jeugdinfrastructuur’ die we hebben gebouwd in Steenwijkerland, voor sommige kinderen en hun ouders doen we het niet goed genoeg. Onze ambitie is er samen voor te zorgen dat meer kinderen in Steenwijkerland met meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassene beter in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving.

Wij spreken af in de periode 2019-2023 actief samen te werken om ervoor te zorgen dat meer Steenwijkerlandse kinderen met meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassene beter in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving. Concreet doen we dat door het ontwikkelen van een aantal nieuwe aanpakken/ projecten en door continuering en bijstelling van het bestaande beleid.