vrouw met hoofddoek speelt met peuter
Terug naar overzicht

Anderstalige kinderen

Ons streven is om samen met scholen en kinderopvang er voor te zorgen dat anderstalige kinderen van 0-18 jaar zonder (onderwijs) achterstanden als binnenstaander deel uit maken van de samenleving.

Doelstelling

Dit project draagt bij aan het voorkomen van (onderwijs)achterstanden door:

  • het vaststellen van instrumenten die helpen bij het in kaart brengen van de beginsituatie en bij de intake
  • het testen van verschillende vormen van aanbod (denk hierbij aan een taalcoach, adviseur anderstaligen en het gebruik van methoden)
  • het delen van kennis en vaardigheden met professionals door professionals en ervaringsdeskundigen op allerlei vlakken, zoals meertaligheid, cultuursensitiviteit, traumaverwerking.
peuter steekt duim omhoog

Bedankt voor de webinar van Joana Da Silveira Duarte over meertaligheid ik zie de PowerPoint en opname graag tegemoet.

Esther ten Hove

Hier gaan we voor!

Alle anderstalige kinderen brengen een eigen dynamiek met zich mee. Er is geen standaard beschikbare oplossing. De kinderen komen uit verschillende situaties, op verschillende momenten in hun ontwikkeling, met verschillende culturen en via verschillende wegen in Nederland.

Binnen het project zijn we op zoek naar oplossingen die we ook graag willen uitproberen. Oplossingen bedenk je echter voor problemen. Graag horen we waar in de praktijk behoefte aan is, waar we in mee kunnen denken en wat we kunnen doen om wat we bedenken, ook duurzaam te borgen. We willen graag de professional in zijn of haar kracht zetten!

Werk je als professional bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan dan kan je je registreren op het platform. Hier kan je in de groep Anderstalige kinderen ook artikelen, boekjes, gegeven webinars, interviews en links naar andere sites vinden. Je kan er zien wat we wanneer organiseren om kennis en ervaringen te delen.

Naar het platform

Vanuit het project hebben we een visual ontworpen waar je kan zien waij wij voor staan. Klik op de ondestaande foto om de plaat als PDF te downloaden.

praatplaat anderstaligen

vrouw speelt gitaar in een kring met kinderen

Arabisch

Pools

Tigrinya

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform