dreumes speelt met auto
Terug naar overzicht

De eerste
2000 dagen
van een kind

De eerste periode in het leven is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Als je kunt zorgen dat kinderen zich in deze periode op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen geef je hen een goede basis, je voorkomt problemen en leidt dat tot een beter leven.

Doelstelling

Met het project van de eerste 2000 dagen besteden we aandacht aan die eerste periode in het leven van een kind en dus van een mens. In deze periode wordt de basis gelegd.

Het project is geslaagd als:

  • We een overzicht hebben gekregen over welke factoren van belang zijn voor een natuurlijke en harmonieuze ontwikkelen van een kind in de eerste 2000 dagen.
  • Nieuwe kennis over de eerste 2000 dagen bij professionals en ouders en aanstaande ouders (o.a. tieners) bekend wordt en in de praktijk wordt toegepast.
  • De kennis en vertaling naar de praktijk leidt tot een duurzame gedragsverandering.
  • Als we een jaarlijkse cyclus hebben ontwikkeld waarmee we met elkaar een thema kunnen onderzoeken en de opgedane kennis integreren in onze praktijk.
kaart Steenwijkerland

Kinderen in beweging

Vanuit Samen voor Ryan is € 3.000 voor locaties beschikbaar gesteld om te besteden aan een stimulans voor bewegen van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Op deze kaart zie je welke locaties hebben mee gedaan met het project en kun je lezen en zien wat de resultaten waren. Bekijk de kaart

Waardevolle kennis

Er is in de afgelopen tientallen jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar die eerste periode van een kind, vanaf conceptie, zwangerschap, geboorte en de periode erna. Het besef dat de investering in de zorg voor die periode in het leven cruciaal is, is aan het groeien.

Denk aan onderzoek naar wat een baby ervaart tijdens de zwangerschap, onderzoek naar hersenontwikkeling of naar de motorische ontwikkeling, welk effect het heeft als daar stappen in missen en wat we nodig hebben om die ontwikkeling op een natuurlijke manier te laten verlopen. In dit project verzamelen we die kennis en delen deze met de professionals in Steenwijkerland.

Vorig jaar hebben we een scholing per maand aangeboden aan alle professionals in Steenwijkerland die met kinderen werken. Iedere maand stond een ander thema centraal, wat verzorgd werd door een expert: conceptie, zwangerschap en geboorte, hersenontwikkeling, reflexintegratie, het ontwerpen van beweegactiviteiten en senso-motorische ontwikkeling.

Dit jaar hebben we een verdiepingstraining rondom hechting georganiseerd, of zoals wij het noemen: waardevolle relaties en basisvertrouwen voor kinderen. De training is voor professionals die hiervoor kiezen. Ze komen iedere maand bij elkaar en ze verdiepen zich in dit thema en hoe ze dit naar hun eigen praktijk kunnen vertalen. Er doen in totaal 41 enthousiaste deelnemers mee, uit alle soorten organisaties in Steenwijkerland: GGD, kinderdagopvang, basis- en voortgezet onderwijs, jeudgconsulenten en sociaal werk. In de training is er ook aandacht voor hoe je collega’s mee kunt nemen en hoe je ouders hierin benaderd, zodat zij ook kennis kunnen nemen over dit onderwerp. Deze groep zal in de toekomst door blijven gaan, zodat we elkaar kunnen blijven versterken.

Een belangrijk onderdeel is de vertaling van die kennis naar de praktijk: wat betekent deze kennis voor ons handelen met kinderen en ouders? Hoe vinden we elkaar en kunnen we ervaringen uit de praktijk delen?

Als we ouders kunnen ondersteunen in het bieden van brede zorg voor de jonge kinderen, dan hebben we ze een gezonde basis voor hun leven gegeven.

Werk je als professional bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan en wil je deelnemen aan de scholingsactiviteiten? Dit kan door je te registreren op het platform. Je kan er zien wat we wanneer organiseren om kennis en ervaringen te delen.


‘Super bedankt voor het mooie filmpje en de uitleg
🙂 Het was fijn om een bevestiging te krijgen waar ik als kind al mee bezig was’ – Tommy van der Zanden.

 

naar het platform

 

leidster speelt met peuter

Waardevolle kennis

We hebben een overzicht over welke elementen van belang zijn in de ontwikkeling voor de eerste 2000 dagen.

Vertalen naar de praktijk

Iedere organisatie die werkt met kinderen in deze leeftijd vertaalt de nieuw opgedane kennis naar de praktijk.

Samen leren en ontwikkelen

De verschillende praktijkervaringen worden met elkaar gedeeld, zodat we met elkaar groeien in kwaliteit van een succesvolle praktijk.

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform