drie tienermeiden in een kantine
Terug naar overzicht

Levens
vaardigheden

Om zo zelfstandig mogelijk je leven te leven en aan de samenleving deel te nemen, heb je een breed scala aan vaardigheden nodig. Door jongeren te coachen in het ontwikkelen van levensvaardigheden, leren zij hoe met uitdagingen en onzekerheden om te gaan.

Doelstelling

Jongeren die voldoende levensvaardigheden hebben om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij.

Onder levensvaardigheden worden de volgende thema’s verstaan:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken en gezond zijn.
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik met anderen om?
  5. Eerlijk tegenover mezelf en anderen.
  6. Jezelf blijven ontwikkelen.

Door antwoorden op deze thema’s met leeftijdsgenoten te ontdekken, in verschillende situaties (zoals thuis, op school of op de sportclub) worden de jongeren volop betrokken bij de Steenwijkerlandse samenleving.

 

peuter met duim omhoog

Levensvaardigheden-lessen gaan over de groene en rode cirkel. We proberen meer positief te zijn, om meer in de groene cirkel te blijven. Het gaat over omgaan met je woede, omgaan met jezelf en anderen

Asfati Muzig

Hier gaan wij voor

Kinderen ontwikkelen al vanaf een jonge leeftijd levensvaardigheden. In Steenwijkerland start het project met aandacht voor kinderen van 10+. Binnen de thema’s ontwerpen we een programma dat aansluit bij de ontwikkeling van jongeren. We zien mogelijkheden om dit programma te verbreden zodat kinderen al jong actief aan de slag kunnen met de ontwikkeling van levensvaardigheden.

Jongeren hebben voldoende levensvaardigheden om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij. Jongeren kunnen elkaar helpen en aanspreken. Met het vergroten van ontwikkelkansen van jongeren, wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het verminderen van specialistische zorg.  Tot slot hebben professionals en ouders/verzorgers in Steenwijkerland dezelfde beelden rondom de zes thema’s levensvaardigheden en spreken hierdoor dezelfde taal.

Ben je nieuwsgierig, wil je meedenken of meedoen in Steenwijkerland met het vergroten van Levensvaardigheden? Wordt dan lid van de werkgroep levensvaardigheden op het platform.

NAAR HET PLATFORM

tiener met docent

Themaweken op het VO gezonde keuzes

Op het VO, Pro en gespecialiseerd onderwijs worden jaarlijkse themaweken levensvaardigheden georganiseerd. Netwerkpartners en Steenwijkerlandse professionals geven verschillende workshops vanuit de gedachte: door positief te denken en te doen, voel je je positief over jezelf. Er is altijd een positieve manier om met een situatie om te gaan. Er ontstaat verbinding, nieuwe samenwerkingen en er wordt vooral geleerd van en met elkaar. Kortom een (inspiratie)boost in het coachen van levensvaardig(er) worden.

Voorlichtingsfilms levensvaardigheden

Er zijn drie voorlichtingsfilms gemaakt met en door leerlingen van het VO, Pro en gespecialiseerd onderwijs met ondersteuning van Zukarn Withagen, Judith van Dijk, Annette van Genderen en Stichting Regenboog Steenwijkerland. In de voorlichtingsfilm komen de onderwerpen sexting, catfish en diversiteit aan de orde. Bekijk hier de trailers en de première van de voorlichtingsfilms:

Door de voorlichtingsfilm met en door jongeren te maken, leerden zij niet alleen over de onderwerpen. Ook werden zij bewust van hun eigen lichaam, hoe zij (non)verbaal overkomen en hoe een voorbeeld te zijn voor andere leerlingen. Je hebt geen invloed op wat er in het leven gebeurd, wel op hoe je hiermee omgaat.

Overgang van PO naar VO

In het schooljaar 2022-2023 wordt er een start gemaakt met het verbeteren van de overgang van het PO naar het VO. Leerkrachten en docenten van groep 7/8 en klas 1/2 gaan met elkaar in gesprek hoe het coachen van kinderen en jongeren in het levensvaardig(er) worden bijdraagt aan een soepele overgang van PO naar VO. Daarbij kan het coachen in het levensvaardig(er) worden een manier zijn om invulling te geven aan de verplichte wetgeving Burgerschapsonderwijs.

 

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform