schoolkind steekt hand op
Terug naar overzicht

Steenwijkerlandse Academie

De Steenwijkerlandse Academie onderzoekt, verzamelt en vertaalt wetenschappelijke kennis zodat dit toegepast kan worden in Steenwijkerland. Door kennis te creëren, benutten en actief verspreiden versterken we de professional.

Doelstelling

De Steenwijkerlandse Academie zal helpen om kennis te delen en te vergroten van professionals die werken met en rondom het kind zodat kinderen kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Hierbij werken alle partijen in Steenwijkerland: kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal werk en gemeentelijke toegang interprofessioneel samen.

Door het project de Steenwijkerlandse Academie:

  • Werken professionals vanuit het gezamenlijke gedachtegoed. En zij werken vanuit een wetenschappelijk gefundeerde en geïntegreerde aanpak specifiek voor de gemeente Steenwijkerland, zodat er een veilige en rijke omgeving wordt gecreëerd waarin kinderen en jongeren kunnen ontwikkelen.
  • Vergroten professionals hun kennisniveau, versterken persoonlijk leiderschap en werken interprofessioneel samen in Steenwijkerland.
  • Is relevante kennis gebundeld en toegankelijk voor professionals in Steenwijkerland.
peuter steekt duim omhoog

Wat een mooie eerste lezing! Wat een waardevolle toevoeging en verrijking in ons werk en in ons leven. Ik verheug me op wat er nog gaat komen.

Salise Bouchhida

De Academie

Uit onderzoek blijkt dat het investeren in het wegwerken van achterstanden vooral op jonge leeftijd effectief is en dat het voortzetten van de ondersteuning tijdens de gehele loopbaan effectief is. Daarnaast blijkt dat samenwerking van professionals nodig is die over hun eigen grenzen heen willen kijken om de ontwikkeling van kinderen en hun welbevinden te bevorderen.

Dit is de basis om de samenwerking in de gehele keten rondom het kind te versterken door samen wijzer te worden. Alle professionals zijn nodig om de ambitie waar te maken, zij zijn de sleutel tot succes.  We willen dat kinderen meer ontwikkelingskansen krijgen om zich sterker te ontwikkelen doordat alle partijen in Steenwijkerland (scholen, sociaal werk, gezondheidszorg, opvang en gemeente) zich samen met ouders sterk maken voor de opgroeiende kinderen in Steenwijkerland.

We werken samen met de andere projecten aan leren en ontwikkelen. We merken dat door het samen wijzer worden professionals elkaar beter weten te vinden en interprofessioneel samenwerken. De Steenwijkerlandse Academie onderzoekt, verzamelt en vertaalt kennis naar praktisch handelen, houding en gedrag waarbij actief gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en expertise. Door het delen van informatie en ervaring die toepasbaar is voor vraagstukken in Steenwijkerland, hopen we ons samen te ontwikkelen.

Kennisbank

peuter lakt nagels

Gedachtegoed

Professionals werken vanuit het gezamenlijke gedachtegoed en vanuit een wetenschappelijk gefundeerde en geïntegreerde aanpak specifiek voor de gemeente Steenwijkerland.

Kennis ontwikkelen

Professionals vergroten hun kennisniveau, versterken persoonlijk leiderschap en werken interprofessioneel samen in Steenwijkerland. We ontmoeten elkaar in Steenwijkerland of online op ons platform

Kennis bundelen

Relevante kennis is gebundeld en toegankelijk voor professionals in Steenwijkerland. Bij kennisbank vind je een overzicht.

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform