schoolkind steekt hand op
Terug naar overzicht

Steenwijkerlandse Academie

De Steenwijkerlandse Academie bevordert vernieuwing door kennis te delen en te ontwikkelen binnen Samen voor Ryan. De Academie helpt om alle projecten met elkaar te verbinden en moedigt samen leren aan.

Hier gaan we voor

We willen kennis verzamelen en delen om kinderen goed te ondersteunen en nieuwe manieren bedenken die op lange termijn goed zijn voor kinderen. Professionals zijn gericht op het begeleiden en ondersteunen van een optimale ontwikkeling van kinderen. Door over eigen grenzen heen te willen kijken kunnen we de ontwikkeling van kinderen en hun welbevinden bevorderen.

We weten dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen als professionals, ouders en anderen goed samenwerken vanuit een geïntegreerde aanpak. Om dit te bereiken hebben we met elkaar een gedachtegoed beschreven waarin je leest hoe wij kijken naar het kind en de omgeving van het kind.  Dit gedachtegoed vormt een basis voor alle activiteiten die vanuit Samen voor Ryan worden gedaan en andersom kan je alle activiteiten die we vanuit Samen voor Ryan aanbieden toetsen aan dit gedachtegoed. Lees hier meer over het gedachtegoed

We willen volgen of we de goede dingen doen en of we dit goed doen. Daarnaast willen we Samen voor Ryan bekend en toegankelijk maken voor alle professionals in Steenwijkerland die met kinderen en jongeren werken.

Zo werken wij er aan

De Steenwijkerlandse Academie bevordert vernieuwing komt door kennis te delen en te ontwikkelen binnen Samen voor Ryan. Het helpt om alle projecten met elkaar te verbinden en moedigt samen leren aan.

Hierbij richten we ons op:

  • Het verder ontwikkelen van het gedachtegoed voor een geborgde en integrale aanpak waarbij we betrokken zijn bij alle projecten;
  • Het werken vanuit een concrete aanpak voor Samen Leren voor alle betrokkenen;
  • Het vergroten van kennis door onderzoek te integreren in SvR en door aandacht te hebben voor wat er geleerd wordt;
  • De kennismaking van professionals in het gedachtegoed en de ambitie van SvR;
  • Het zorgen voor duidelijke informatie en communicatie voor alle betrokkenen bij SvR, waar samenhang zichtbaar wordt;
  • Het aanmoedigen van Samen Leren van SvR als geheel gericht op algemene onderwerpen (zoals interprofessionele samenwerking, kansengelijkheid, generationele problematiek armoedebestrijding en laaggeletterdheid)

Zo kan je meedoen

Introductieavond Samen voor Ryan

Weet je dat jouw organisatie onderdeel is van een unieke samenwerking tussen onderwijs, opvang, GGD, gemeente en sociaal werk?

 

Samen

Sinds een aantal jaar werken organisaties in Steenwijkerland op een aantal thema’s in projecten samen. We geloven er in dat wij door deze samenwerking meer voor de kinderen in Steenwijkerland kunnen doen: want juist in het samen zit de sleutel naar meer kansen en mogelijkheden voor kinderen.

 

Voor Ryan 

Niet alleen voor Ryan maar voor alle kinderen! Onze ambitie is dat meer kinderen in Steenwijkerland met meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassene beter in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving.

 

Jouw Organisatie 

Ook jouw organisatie is onderdeel van deze mooie samenwerking, je hebt je collega’s vast wel eens iets horen vertellen over een cursus of bijeenkomst van Samen voor Ryan. We vinden het belangrijk dat (nieuwe) medewerkers weten vanuit welke ambitie en gedachtengoed wij samenwerken in Steenwijkerland. We nodigen je dan ook uit voor een introductieavond over Samen voor Ryan.

 

 

Training en begeleiding over IPS

Door interprofessionele samenwerking (IPS) tussen de professionals rondom een kind en met alle betrokkenen uit het netwerk van een kind, bevorderen we doorgaande ontwikkellijnen, creëren we soepele overgangen en eventuele belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen signaleren we vroeg. Het gaat hier dus om samenwerking tussen professionals met uiteenlopende expertises vanuit verschillende organisaties. Om dit goed en effectief te doen bieden we begeleiding aan in interprofessionele samenwerking.

 

Training in een wijk, dorp of kern

In een dorp, wijk of kern worden alle professionals uitgenodigd om kennis te maken met Interprofessioneel Samenwerken. In deze cursus staan twee onderdelen centraal:

  1. Kennis over het nut en de noodzaak van Interprofessioneel samenwerken.
  2. Oefenen met interprofessioneel samenwerken;

 

Cursus IPS op organisatie en structuur niveau

Interprofessioneel samenwerken doen we in de directe omgeving van het kind, we doen dit met professionals maar het vraagt ook iets van de organisatie en op structuurniveau.

Tijdens twee bijeenkomsten gaan we met directieleden, middenkader en beleidsmedewerkers van deelnemende partijen van Samen voor Ryan aan de slag met:

  • Het begrijpen van interprofessionele samenwerking en het identificeren van ondersteunende structuren binnen de organisatie;
  • We bespreken de eigen cultuur, waarden en doelen omdat dit essentiële aspecten zijn voor samenwerking en niet los van elkaar kunnen worden benaderd.

 

Training en begeleiding op verzoek

Wil je samen kijken wat nodig is voor jou organisatie, samenwerking of omgeving om de interprofessionele samenwerking te versterken? Neem dan contact met ons op, we denken graag mee en ontwerpen als je wil een maattraject. Contact opnemen kan via: petra@samenvoorryan.nl

peuter steekt duim omhoog

Tijdens de avond werd heel duidelijk dat je de verschillende partijen nodig hebt om ‘Ryan’ zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Deelnemer Masterclass IPS 2023

Bekijk ook deze projecten

Volg je Samen voor Ryan al?

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg. Samen zetten we ons in voor alle kinderen in Steenwijkerland. Wil je alles volgen wat we samen ondernemen op het gebied van samen leren en interprofessioneel samenwerken? Blijf op de hoogte via onze Instagram account!

Volg Samen voor Ryan op Instagram