peuters drinken uit een beker

Samen leren

We willen weten of dat wat we doen bijdraagt aan het verwezenlijken van onze ambitie. Om dit te achterhalen stellen we niet het meten, maar het 'samen leren' centraal. Samen leren betekent dat we steeds de dialoog voeren of we het goed en het goede doen.

Samen kan je meer

Alle professionals zijn nodig om de ambitie waar te maken, wij zijn de sleutel tot succes. Dit doen we door het vormgeven van samenwerken en samen leren. Samen leren betekent voor ons 1) dat we steeds de dialoog voeren of dat wat we doen toegevoegde waarde heeft in het licht van onze missie en ambitie en 2) dat we samen leren doormiddel van scholingsactiviteiten op ons platform.

In het zoeken van de dialoog zullen wij in samenwerking met hogescholen of universiteiten verkennen of er ‘alternatieve’ manieren zijn om te achterhalen of we de onze ambitie verwezenlijken. In het jaarlijks activiteitenverslag is aandacht voor de toegevoegde waarde van de activiteiten en de leermomenten. Eens in de twee jaar zullen we een cijfermatige achtergrondrapportage opstellen met kengetallen over de jeugd, zorg en onderwijs in Steenwijkerland. Wij willen waardevolle kennis vertalen naar de praktijk en zo samen leren en ontwikkelen. De belangrijkste personen in het leven van een kind zijn de ouders. Om succes te kunnen boeken, moeten we betere bondgenootschappen sluiten met de ouders en verzorgers van onze kinderen. We betrekken ouders en het kind bij onze dialoog over het samen leren.

We willen samen wijzer worden door ons te laten voeden en inspireren met ervaringen en kennis. Op de pagina Kennisbank vind je kennis die wij willen delen in Steenwijkerland.

Samen leren betekent ook dat we  doormiddel van scholingsactiviteiten elkaar ontmoeten en samen nadenken over een onderwerp of vraagstuk. In deze tijd van corona-maatregelen doen we dit op ons online platform. Alle professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan kunnen zich registeren op ons platform en inschrijven voor scholingsactiviteiten.

NAAR HET PLATFORM

Wij zijn opzoek gegaan naar hoe wij in Steenwijkerland moeten omgaan met leeractiviteiten als onderdeel van samen leren.

Lees hier het artikel over Samen leren voor Ryan.

schoolkinderen spelen met houtblokjes

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform