29 februari 2024
19:30-21:30 | Steenwijkerland (exacte locatie volgt)

Informatieavond Beweging van 0

De Beweging van 0 streeft na dat we als samenleving en zorg ambitieus zijn in wat we voor kinderen en gezinnen kunnen betekenen. Het is een beweging van jeugdhulpprofessionals, maar inmiddels zijn ook bijvoorbeeld ambtenaren en wethouders verbonden (www.bewegingvannul.nl).

De Bv0 speelt een rol bij oa het streven naar 0 separaties, 0 kinderen in gesloten zorg en 0 kinderen en gezInnen met problemen zonder zwakke diagnostiek. Een project wat door de Bv0 met de gemeente Steenwijkerland gestart is, is 0 bange ouders. Dit gaat landelijk geleidelijk uitgerold worden en Steenwijkerland is de startgemeente. Het gaat erover dat we als samenleving kindermishandeling willen stoppen en daartoe steeds scherper alert willen zijn en oa een meldcode hebben ontwikkeld. Wat natuurlijk veel mooier zou zijn is als samenleving en dus ouders zich realiseren dat mishandeling onder omstandigheden in elk gezin zou kunnen voorkomen en dat je daar altijd hulp voor mag zoeken. Uit onderzoek weten we dat ouders geen hulp durven zoeken uit angst, mn angst om de kinderen kwijt te raken. ) Bange ouders streeft na die angst weg te nemen. Hoe maken we een cultuur waarin iedereen zich realiseert dat hulp zoeken mag, dat dat gewaardeerd wordt en dat je dan hulp krijgt en geen maatregelen. Volg de beweging van 0 op Linkedin

Inmiddels zijn veel partijen in de gemeente betrokken. De Steenwijkerlandse Academie kan hier een mooie rol in vervullen.

 

MELD JE HIER AAN VOOR DE BIJEENKOMST

 

Heb je vragen neem gerust contact op met Petra Bleijenburg via: petra@samenvoorryan.nl