22 februari 2023
19:00-21:30 | OBS de Slinge Oldemarkt

Interprofessioneel samenwerken- Oldemarkt

We organiseren twee masterclasses in Steenwijkerland. Waarbij alle professionals uitgenodigd worden om kennis te maken met Interprofessioneel Samenwerken. In deze masterclass staan twee onderdelen centraal:

1. Oefenen én kennismaken met interprofessioneel samenwerken;
2. Kennis over het nut en de noodzaak van Interprofessioneel samenwerken.

Voor Samen voor Ryan zien we in de toekomst een positieve bijdrage weggelegd voor professionals die interprofessioneel met elkaar samenwerken in dorp of kern. De wens om doorgaand te willen leren van elkaar en te willen reflecteren op eigen en andermans handelen wordt naast een plek waarin professionele competenties ontwikkeld kunnen worden, gezien als belangrijke ingrediënten voor een effectieve samenwerking.

Binnen Interprofessioneel Samenwerken (in een leergemeenschap) staat het leren van en met elkaar centraal, het is een proces van geven en ontvangen. Je ontvangt feedback, aandacht, en steun in professionele ontwikkeling. Daarentegen geef je ook onverdeelde aandacht, en geef je ieder binnen deze IPS-gemeenschap gelegenheid om te leren, de eigen inbreng geeft de ander ook weer gelegenheid om van te leren. Je bent gericht op het zoekproces van de ander.

De avond start met een korte introductie op IPS, daarna gaan we aan de slag met oefenen en kennismaken.

Alles bij elkaar maximaal 2,5 uur.

De eerste avond zal zijn in Steenwijk op woensdag1 Februari 2023 van 19.00 tot 21.30. Locatie: IKC Bernhard, Wilhelminastraat 47, 8331 ME Steenwijk

De tweede avond wordt gehouden in Oldemarkt op woensdag 22 Februari 2023 van 19.00 – 21.30. Locatie: OBS de Slinge, het Slingerland 12, 8375 GP Oldemarkt.

Ben jij werkzaam in het onderwijs, opvang, sociaal werk, GGD of als jeugdconsulent? Meld je dan aan. We hopen op een grote opkomst. Heb je vragen? Dan kan je mailen naar info@samenvoorryan.nl

Klik hier om je aan te melden