16 november 2023 | 14 maart 2024
16:00-19:00 | Steenwijkerland (exacte locatie volgt)

Interprofessioneel samenwerken op structuur en organisatieniveau

Interprofessioneel samenwerken (ips) bij Samen voor Ryan doen we in de directe omgeving van het kind, we doen dit met professionals maar het vraagt ook iets van ons op organisatie- en structuur niveau.

Tijdens twee bijeenkomsten gaan we met directieleden, middenkader en beleidsmedewerkers van deelnemende partijen van Samen voor Ryan aan de slag met het begrijpen van interprofessionele samenwerking (IPS) en het identificeren van ondersteunende structuren binnen de organisatie. We erkennen dat cultuur, eigen waarden en doelen essentiële aspecten zijn en niet los van elkaar kunnen worden benaderd.

Tijdens deze sessies behandelen we de volgende punten:

  1. Benutten van brede expertise en voorkomen van fragmentatie van verantwoordelijkheden: Het samenbrengen van professionals met diverse achtergronden, perspectieven en expertise, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en domeinen. We streven naar samenwerking en het delen van verantwoordelijkheden om fragmentatie te voorkomen.
  2. Efficiënte communicatie en coördinatie: Het bevorderen van open communicatie en coördinatie tussen professionals, zelfs wanneer zij buiten de eigen organisatie werken. We willen faciliteiten bieden om effectieve communicatie mogelijk te maken.
  3. Overstijgen van grenzen (inclusief administratieve procedures): Samenwerking doorbreekt bestaande routes en procedures, waarbij we ons bewust zijn van verschillende wet- en regelgeving. We willen kijken naar mogelijkheden om deze obstakels te overwinnen.
  4. Continuïteit van zorg: We erkennen het belang van een passende structuur met monitoring om soepele overgangen tussen organisaties en leefgebieden mogelijk te maken. We willen betrokkenheid van alle betrokken partijen waarborgen.

Daarnaast bespreken we hoe de (strategische) doelen van de organisatie, persoonlijke waarden en de organisatiecultuur in verhouding staan tot interprofessionele samenwerking. We willen begrijpen hoe deze elementen elkaar kunnen ondersteunen en versterken om een succesvolle samenwerking te bevorderen.

We organiseren één cursus bestaande uit twee bijeenkomsten waarbij we niet alleen nieuwe kennis opdoen maar ook vraagstukken uit de eigen praktijk bespreken en elkaar ontmoeten.

 

MELD JE HIER AAN VOOR DE BIJEENKOMSTEN

 

Heb je vragen neem gerust contact op met Petra Bleijenburg via: info@samenvoorryan.nl