Nieuws | 7 september

Logopedische screening voor peuters

De pilot logopedie, die vorig jaar gestart is, gaat ook dit jaar verder! Ik (Bertine Kijk in de Vegte) kom eerst langs op de locaties waar ik vorig jaar nog niet was geweest, en daarna bezoek ik locaties van vorig jaar nog een keer.

De peuteropvanglocaties krijgen een brief voor de ouder en een groepsoverzicht om in te vullen. Het is de bedoeling dat ik dit schooljaar twee keer een bezoek kom brengen per locatie.

Ik hoop op een fijne samenwerking, waarbij de kinderen die ondersteuning nodig hebben vroegtijdig worden gesignaleerd en geholpen! NB. Ik heb een nieuw telnr 06-588 49 363 (06-14302505 vervalt). E-mailen kan ook via: bertine@samenvoorryan.nl

 

 

Groet,

Bertine Kijk in de Vegte

bertine@samenvoorryan.nl