Nieuws | 16 juni

Logopedische screening

In het afgelopen halfjaar is Bertine Kijk in de Vegte langs kinderdagopvang gegaan om kinderen van ongeveer drie jaar extra te screenen op hun spraak-taal-ontwikkeling. Ze kijkt dan bijvoorbeeld ook naar iets als duimzuigen of zitten met een open mond.

Vroeger werden kinderen standaard logopedisch gescreend, maar dat is verdwenen. Er is wel aandacht voor vanuit de GGD of de pedagogisch medewerkers, maar we wilden onderzoeken of het iets op zou leveren als er een logopedist speciaal langs zou komen om hier extra naar te kijken.

Ouders moeten vooraf toestemming geven voor deze screening en zijn vrij wat ze met een advies zouden doen.

Bertine komt in de groep, doet spelletjes met kinderen en speelt soms mee in de speelhoek. Op die manier kan ze op een ongedwongen manier observeren. Daarnaast deelt ze kennis met ouders en pedagogisch medewerkers, die daardoor ook beter weten waar ze op kunnen letten.

De ouders zijn vrij om hun eigen logopedist te kiezen, als extra behandeling nodig zou zijn.

De resultaten tot nu toe zijn dat een aantal kinderen via de ouders extra begeleiding van een logopedist krijgt. Ook hebben ouders informatieĀ  en advies ontvangen over verschillende logopedische problematiek. Bovendien hebben pedagogisch medewerkers meer kennis opgedaan. Ze weten nog beter waar ze op moeten letten. En zo kunnen we met elkaar sneller signaleren als er iets van extra hulp nodig is.

Wil je meer weten over over de eerste 2000 dagen? klik dan op de volgende button.

DE EERSTE 2000 DAGEN VAN EEN KIND