Nieuws | 20 juni

Nieuwe plannen bij Samen voor Ryan

In de afgelopen vier jaar hebben we veel geleerd en ontdekt. Samenwerken voor kinderen in Steenwijkerland werkt goed! Op 20 juni 2023 om 21.47 uur klonk de hamerslag van de burgemeester Bats. Door de gemeenteraad werd unaniem ingestemd met de nieuwe periode van Samen voor Ryan.

Raadsleden spraken lovende woorden, ze vinden de samenwerking tussen de partijen prachtig en belangrijk. Daar zijn wij heel blij mee, zo kunnen we samen meer betekenen voor de kinderen in Steenwijkerland. We hebben onze aanpak iets aangepast en met vier nieuwe projecten willen we de vooruitgang, versnelling en verbetering van Samen voor Ryan bevorderen. Hierna wordt elk project kort omschreven.

 

De eerste 2000 dagen:

Dit project richt zich op de belangrijke aandacht die nodig is voor de eerste levensfase van een kind, vanaf de conceptie tot ongeveer 4,5 jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat deze periode essentieel is voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Het project heeft een preventieve functie en richt zich op alle kinderen, niet alleen degenen die extra zorg nodig hebben.

 

Meertaligheid (bij anderstalige kinderen):

Steenwijkerland krijgt steeds meer te maken met anderstalige kinderen. Dit project onderzoekt hoe we anderstalige kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Veiligheid en waardering voor hun identiteit zijn belangrijke voorwaarden voor hun ontwikkeling. Het project richt zich op het bevorderen van meertaligheid. De ontwikkelde visie en beleid gaat nog meer in uitvoering gebracht worden.

 

Vaardigheden voor het Leven:

Dit project richt zich op de ontwikkeling van cognitieve, fysieke, sociale en emotionele vaardigheden van jongeren van 10 jaar en ouder. Het project behandelt verschillende thema’s zoals gezondheid, emoties, zingeving, levenskwaliteit, sociale interactie en zelfzorg. Het doel is om jongeren zelfvertrouwen te geven en hen voor te bereiden op een zelfstandig leven en deelname aan de samenleving. Dit project kent 3 deelprojecten: 10-14, WIS-club en de Themaweken.

 

De Steenwijkerlandse Academie:

De Steenwijkerlandse Academie bevordert innovatie door het delen en ontwikkelen van kennis binnen Samen voor Ryan. Het fungeert als een verbindende factor tussen alle projecten en stimuleert het samen leren. Het project richt zich op onderwerpen zoals een geïntegreerde en intersectorale aanpak, kennisontwikkeling en het gedachtegoed. We willen volgen of we de goede dingen doen en of we dit goed doen. Daarnaast willen we vanuit de Steenwijkerlands Academie Samen voor Ryan bekend en toegankelijk maken.

Tot slot zijn er twee verkenningsprojecten over het onderwerp bewegen en het onderwerp samenwerken (op locatie). Deze projecten onderzoeken of deze onderwerpen passen binnen de huidige structuur van Samen voor Ryan. Ze hebben een looptijd van maximaal zes maanden en zullen vragen beantwoorden om te bepalen hoe we in Steenwijkerland verder aan de slag gaan met deze onderwerpen.

 

Nieuwsbrief, website en platform

Na de zomer gaan we officieel verder met de nieuwe plannen. In de zomer wordt de website vernieuwd. Ook zullen we stoppen met het platform op 1SD. De nieuwsbrieven hebben al een nieuw jasje, maar verder kan je de nieuwsbrief gewoon weer 6 keer van ons verwachten volgend schooljaar.

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat interprofessionele samenwerking en preventie van groot belang zijn. De komende jaren zullen we hier actief werken binnen Samen voor Ryan.

ga terug naar het overzicht